ftr-icon-aliasesftr-icon-categoriesftr-icon-chatftr-icon-importftr-icon-onedriveftr-icon-sweepftr-icon-unsubftr-icon-view

อัพเกรดจาก Gmail

นำเข้าข้อความและรายชื่อผู้ติดต่อจาก Gmail ไปยัง Outlook.com ได้ง่ายกว่าที่เคย

 

เปลี่ยนทันที

ขั้นที่ 1

เลือกไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนขวา จากนั้นคลิก บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

เลือก บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ขั้นที่ 2

เลือก Gmail ภายใต้ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

เลือก Gmail ภายใต้ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ขั้นที่ 3

เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บอีเมลที่นำเข้า จากนั้นเลือก ตกลง

เลือกตำแหน่งสำหรับเก็บอีเมลที่นำเข้า

ขั้นที่ 4

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของคุณ จากนั้นคลิก อนุญาต เพื่อเชื่อมต่อบัญชี

ลงชื่อเข้าใช้ Gmail และคลิก อนุญาต

ความเป็นส่วนตัวของคุณต้องมาก่อนความเป็นส่วนตัวของคุณต้องมาก่อน

Microsoft แตกต่างจาก Google ตรงที่เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นหลัก และจะไม่สแกนอีเมลของคุณเพื่อส่งโฆษณา 

ลองใช้ Outlook.com