ผลลัพธ์โดย Bing
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
โปรแกรมประยุกต์
ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
3/12/2549
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats
เครื่องมือ
เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/1/2553
Windows Internet Explorer 8 สำหรับ Windows XP
Update
Internet Explorer 8 รวดเร็ว ง่ายดาย เป็นส่วนตัว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/4/2552
Microsoft Security Essentials
โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Security Essentials มีการป้องกันแบบเรียลไทม์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก โดยจะช่วยป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/4/2557
เครื่องมือพิสูจน์อักษร Microsoft Office 2013 - ภาษาไทย
โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Office Proofing Tools ทำให้สามารถแก้ไขในภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2555
โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7
เครื่องมือ
ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับ...
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/11/2552
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (KB976932)
Update
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ช่วยให้พีซีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการสนับสนุนในระดับล่าสุด
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/3/2554
Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7
Update
ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วและคล่องแคล่วสำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/11/2556
Microsoft Office ScreenTip Language
โปรแกรมประยุกต์
ใช้การแปลคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงข้อความของส่วนประกอบที่แสดง เช่น ปุ่ม เมนู และกล่องโต้ตอบในอีกภาษาหนึ่ง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/1/2556
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
Service Pack
Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2554