ผลลัพธ์โดย Bing
ไฟล์วิธีใช้ Microsoft Dynamics AX 2009 Client
เอกสาร
ไฟล์นี้ประกอบด้วยไฟล์วิธีใช้แอพลิเคชันและกระบวนการทางธุรกิจ วิธีใช้การตั้งค่าระบบและแอพลิเคชัน และวิธีใช้การจัดการเว็บไซต์องค์กรสำหรับ Microsoft Dynamics AX 2009
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/7/2551
รายการคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Dynamics AX 2012 R2
เอกสาร
เอกสารฉบับนี้จะแสดงรายการคุณลักษณะในแต่ละด้านที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ซึ่งจะมีเพียงคำอธิบายย่อเท่านั้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
28/1/2556
ไฟล์วิธีใช้ Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP
เอกสาร
ดาวน์โหลดวิธีใช้ Management Reporter 2012
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/8/2556
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Dynamics AX 2012
เอกสาร
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงแนวทางหลากหลายแบบในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของ Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 และ Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/3/2557
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 18 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2958724)
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 18 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/9/2557
เอกสารเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics AX 2009: อินสแตนซ์เดียวทั่วโลก
เอกสาร
เอกสารฉบับนี้จะให้ข้อมูลแก่คู่ค้าเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่ก่อนหน้านี้อยู่ในชั้น GLS แยกกัน
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/1/2552
คุณลักษณะใหม่ คุณลักษณะที่เปลี่ยนไป และคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วของ Microsoft Dynamics AX 2012
เอกสาร
เอกสารฉบับนี้จะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่และคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปซึ่งนำมาใช้ใน Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack และ Microsoft Dynamics AX 2012 R2 นอกจากนั้น เอกสารฉบับนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไม่ได้รั...
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/3/2556
Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2013 Server (KB 2941390)
Update
Microsoft ได้ออกให้บริการ Service Pack 1 for Microsoft Dynamics CRM 2013 โดย SP1 จะมีการปรับปรุงใหม่ๆ ที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และความเสถียร นอกจากนี้ SP1 ยังเป็นการรวมปรับปรุงในรีลีสก่อนหน้านี้ทั้งหมด
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
28/5/2557
ชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 2013
โปรแกรมประยุกต์
ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 2013
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/9/2556
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 17 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2915687)
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 17 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/5/2557