ผลลัพธ์โดย Bing
ไฟล์วิธีใช้ Microsoft Dynamics AX 2009 Client
เอกสาร
ไฟล์นี้ประกอบด้วยไฟล์วิธีใช้แอพลิเคชันและกระบวนการทางธุรกิจ วิธีใช้การตั้งค่าระบบและแอพลิเคชัน และวิธีใช้การจัดการเว็บไซต์องค์กรสำหรับ Microsoft Dynamics AX 2009
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/7/2551
รายการคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Dynamics AX 2012 R2
เอกสาร
เอกสารฉบับนี้จะแสดงรายการคุณลักษณะในแต่ละด้านที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ซึ่งจะมีเพียงคำอธิบายย่อเท่านั้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
28/1/2556
ไฟล์วิธีใช้ Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP
เอกสาร
ดาวน์โหลดวิธีใช้ Management Reporter 2012
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/8/2556
ชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 2013
โปรแกรมประยุกต์
ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 2013
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/9/2556
Readme สำหรับชุดภาษาของ Microsoft Dynamics CRM 4.0
เอกสาร
เอกสารนี้แสดงข้อมูลล่าสุดที่สำคัญ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/4/2552
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 17 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2915687)
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 17 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/5/2557
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2872369)
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Dynamics AX 2012
เอกสาร
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงแนวทางหลากหลายแบบในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของ Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 และ Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/3/2557
ชุดภาษาของ Microsoft Dynamics CRM 2011
โปรแกรมประยุกต์
ติดตั้งชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 2011
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/1/2555
ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 6 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2600640)
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 6 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/1/2555