ผลลัพธ์โดย Bing
Captions Language Interface Pack for Microsoft Visual Studio 2010
เครื่องมือ
Microsoft Captions Language Interface Pack (CLIP) คือโซลูชันแปลภาษาอย่างง่ายที่ใช้กรอบคำอธิบายเพื่อแสดงคำแปลสำหรับคำต่างๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/7/2553
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Native สำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 - KB2954879
Update
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Native สำหรับ Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 - KB2954879
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/5/2557