ผลลัพธ์โดย Bing
Windows Internet Explorer 9 (32-Bit)
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 9 เป็นเบราว์เซอร์ที่ขอแนะนำสำหรับ Windows Vista โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประสบการณ์ท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/6/2557
Windows Internet Explorer 9 (32-Bit)
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 9 เป็นเบราว์เซอร์ที่ขอแนะนำสำหรับ Windows 7 โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประสบการณ์ท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/6/2557
Windows Internet Explorer 9 (64-Bit)
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 9 เป็นเบราว์เซอร์ที่ขอแนะนำสำหรับ Windows 7 โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประสบการณ์ท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/6/2557
Bing API Web Page Error Toolkit - ภาษาไทย
เครื่องมือ
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
19/6/2552
Photosynth - NASA video - ภาษาไทย
โปรแกรมประยุกต์
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/8/2550