ผลลัพธ์โดย Bing
2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
โปรแกรมประยุกต์
ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
3/12/2549
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats
เครื่องมือ
เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/1/2553
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2010 (KB2827323) รุ่น 32 บิต
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2010 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Word 2010 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/10/2556
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
Service Pack
Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2554
เครื่องมือพิสูจน์อักษร Microsoft Office 2013 - ภาษาไทย
โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Office Proofing Tools ทำให้สามารถแก้ไขในภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2555
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Word 2007 (KB974561)
Update
Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Word 2007 การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office Word 2007 นอกจากนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเสถียรภาพอีกด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/11/2552
Microsoft Office ScreenTip Language
โปรแกรมประยุกต์
ใช้การแปลคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงข้อความของส่วนประกอบที่แสดง เช่น ปุ่ม เมนู และกล่องโต้ตอบในอีกภาษาหนึ่ง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/1/2556
โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/1/2556
Service Pack 2 สำหรับ Microsoft Office 2010 (KB2687455) รุ่น 32 บิต
Service Pack
Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต มีการอัปเดตใหม่ซึ่งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็นการรวบรวมการอัปเดตที่ออกมาก่อนหน้าทั้งหมดอีกด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/7/2556
PowerPoint Viewer 2007
เครื่องมือ
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 ช่วยให้คุณสามารถแสดงงานนำเสนอที่มีคุณลักษณะครบถ้วน ซึ่งสร้างขึ้นใน PowerPoint 97 และรุ่นที่ใหม่กว่า
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
4/12/2549