ผลลัพธ์โดย Bing
Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - ไทย
โปรแกรมประยุกต์
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
16/5/2554
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - ไทย
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/10/2553
โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2002 (KB892841)
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
จุดอ่อนในเรื่องความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2002 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดอีเมลที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/1/2549
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - ไทย
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/10/2553
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - ไทย
โปรแกรมประยุกต์
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/12/2553