ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
how can i implement fingerprint recognization and ...
การเข้าถึงด่วน . โฮมเพจของฟอรัม; เรียกดูผู้ใช้ในฟอรัม
FingerPrint system in C#.net
FingerPrint system in C#.net. Visual Studio Languages , .NET Framework > Visual C# ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
  
การสนับสนุน
วิธีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเข้าสู่ระบบลายนิ้วมือ ...
อธิบายถึงวิธีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเข้าสู่ระบบ ...
ติดตั้งเมาส์และซอฟต์แวร์ IntelliPoint
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Microsoft ซอฟต์แวร์ IntelliPoint และ ...
วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับ ...
การแก้ไขปัญหาการใช้เมาส์แบบไร้สายที่ทำงานไม่ถูกต้อง
อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาเมาส์แบบไร้สายที่ทำงานไม่ถูกต้อง