ข้อมูลทั่วไป
Fingerprint reader and Vista Sidebar
I have 2 fingerprint readers on 2 Vista machines and they both have the same problem which occurred after installing the fingerprint readers. The Sidebar, despite ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ...
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (100 KB pdf)
FingerPrint system in C#.net
Hi everyone, I am about to start working on an Identification system for practise. I want my system to incorporate the fingerprint reader and I know i have to get the ...
Fingerprint Scanner Vista Ultimate 32-Bit
I purchased the Microsoft Fingerprint Scanner that uses the DigitalPersona software. The CD came with the install software for v2.0, I couldn't get this to work. So ...
ติดตั้งเมาส์และ ...
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Microsoft ซอฟต์แวร์ IntelliPoint และ ...
การสนับสนุน
ดัชนีรอบการสนับสนุน
To see support lifecycle information, select a product from the alphabetized list below.
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกตัวควบคุมกล่องคำสั่งผส ...
อธิบายถึงปัญหากับ Windows Internet Explorer 7 เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือของ Microsoft รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงซอฟ ...
ใช้กับ:
เพิ่มเติม
แก้ไขแป้นพิมพ์ลัดหรือแป้นควบคุมระดับเสียงไม่ทำงานบนแป้น ...
อธิบายถึงปัญหาที่แป้นพิมพ์ลัดหรือหรือแป้นควบคุมระดับเสียงบน Microsoft ไม่ทำงาน
ใช้กับ:
เพิ่มเติม
ไร้สายเมาส์หรือแป้นพิมพ์ของคุณไม่ตอบสนอง หรือคุณได้รับเ ...
อธิบายปัญหาที่เมาส์อย่างไม่คาดคิดหยุดการตอบสนอง แสดงถึงปัญหาหลาย ๆ วิธี
ใช้กับ:
เพิ่มเติม
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำด้วย ...
อธิบายถึงลักษณะการทำงานที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในการสแตนด์บาย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เน้นที่ ...
ใช้กับ:
เพิ่มเติม