ข้อมูลทั่วไป
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeCam VX-1000
LifeCam 3.2 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (152 KB pdf) ดาวน์ ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeCam HD-5000
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (162 KB pdf) ดาวน์ ...
LifeCam VX-3000
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Lifecam 3.0 installation failure - 953691
Lifecam 3.0 installation failure ... Thanks, but that article is really just a paraphrase of MS KB 953691. I've completed all those steps and it still fails.
Problems with LifeCam VX 3000 software
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลว
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็น ...
แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้
... เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานแบบ LifeCam ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซ
... เมื่อคุณพยายามติดตั้ง IntelliPoint, IntelliType Pro หรือ LifeCam ...
ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพล
การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น Microsoft LifeCam หรือไม่มีข้อผิดพลาดในการ ...
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่
... บนกล้อง LifeCam บอกวิธีการแก้ workaround.highest mega พิกเซลบน LifeCam ...