ข้อมูลทั่วไป
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ...
LifeCam 3.2 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (152 KB pdf) ดาวน์ ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Cinema ...
... เว็บแคมของ Microsoft ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่าง LifeCam Cinema ที่ ... (158 KB pdf ...
LifeCam VX-3000
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Lifecam 3.0 installation failure - 953691
Lifecam 3.0 installation failure - 953691. Windows 7 IT Pro > Windows 7 Hardware Compatibility. ... Thanks, but that article is really just a paraphrase of MS KB 953691.
Problems with LifeCam VX 3000 software
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็นรหัสในตัวจัดการอุปกรณ์ เราให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
ใช้กับ:
ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพลาด หรือแสดงตัวอย่างวิดีโอ ...
การแก้ไขปัญหาการเตรียมใช้งาน Microsoft LifeCam หรือไม่มีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกล้อง และปัญหาเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างวิดีโอที่ว่างเปล่า
ใช้กับ:
เพิ่มเติม
ใช้ LifeCam ของคุณกับ Messenger แบบออนไลน์ของ Microsoft
อธิบายปัญหาที่คุณพบเมื่อคุณทำการเรียกวิดีโอ โดยใช้ Microsoft LifeCam ร่วมกับ Windows Live Messenger พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไขปัญหา
ใช้กับ:
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่อ/ขยายหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ในซอฟ ...
อธิบายถึงปัญหาที่คุณลักษณะบางอย่างไม่ทำงานหลังจากที่คุณได้ตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอเพื่อตั้งค่าพิกเซล mega ที่สูงที่สุดบนกล้อง LifeCam บอกวิธีการแก้ ...
ใช้กับ:
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intellipoint, ...
อธิบายปัญหาคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง IntelliPoint, IntelliType Pro หรือ LifeCam มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้
ใช้กับ:
เพิ่มเติม