ข้อมูลทั่วไป
LifeCam VX-3000 - social.technet.microsoft.com
ทรัพยากรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน it. ลงชื่อเข้าใช้. ไทย (ไทย)
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio | Microsoft Hardware
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Cinema | Microsoft Hardware
... เว็บแคมของ Microsoft ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่าง LifeCam Cinema ที่ ... (158 KB pdf ...
Problem with Microsoft Lifecam HD-3000
Been having issues with my lifecam HD-3000. I was trying to email microsoft and there systems seem to be down? Odd really. Ill copy from what i was going to send to them
Microsoft Lifecam 3.0
Microsoft Lifecam 3.0. Academic Initiatives > ... "Setup cannot continue because an unexpected error has occurred. http://support.microsoft.com/kb/953691", ...
  
การสนับสนุน
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio | Microsoft Hardware
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Cinema | Microsoft Hardware
... เว็บแคมของ Microsoft ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่าง LifeCam Cinema ที่ ... (158 KB pdf ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam HD 3000 | Microsoft Hardware
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeCam HD-5000
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (162 KB pdf) ดาวน์ ...