ข้อมูลทั่วไป
LifeCam VX-3000 - social.technet.microsoft.com
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio | Microsoft Hardware
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeCam HD-5000
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (162 KB pdf) ดาวน์ ...
Problem with Microsoft Lifecam HD-3000
Been having issues with my lifecam HD-3000. I was trying to email microsoft and there systems seem to be down? Odd really. Ill copy from what i was going to send to them
Microsoft Lifecam 3.0
I had the lifecam installed on my computer, i recently had to recover my pc. now that the pc is working again i cannot find the lifecam and when i try to reinstall it ...
  
การสนับสนุน
ใช้ Skype กับ Lifecam ของคุณ
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Lifecam เพื่อใช้ ...
ใช้ LifeCam AOL, Yahoo หรือ Gmail
อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้อุปกรณ์ LifeCam ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็น ...
ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพลาด หรือแสดงตัวอย่างวิดีโอ ...
การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น Microsoft LifeCam หรือไม่มีข้อผิดพลาดในการ ...
แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง LifeCam และโปรแกรมอื่น ๆ
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานแบบ ...