ข้อมูลทั่วไป
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam HD 3000 | Microsoft Hardware
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio | Microsoft Hardware
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
Lifecam 3.0 installation failure - 953691
I purchased the Lifecam Cinema which came with the 3.0 software. The driver detects fine ... Thanks, but that article is really just a paraphrase of MS KB 953691.
LifeCam VX-3000
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Problems with LifeCam VX 3000 software
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
  
การสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็น ...
แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง LifeCam และโปรแกรมอื่น ๆ
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Intellipoint ...
... เมื่อคุณพยายามติดตั้ง IntelliPoint, IntelliType Pro หรือ LifeCam ...
ซอฟต์แวร์ LifeCam แสดงข้อผิดพลาด หรือแสดงตัวอย่างวิดีโอ ...
การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น Microsoft LifeCam หรือไม่มีข้อผิดพลาดในการ ...
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่อ/ขยายหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ใน ...
... บนกล้อง LifeCam บอกวิธีการแก้ workaround.highest mega พิกเซลบน LifeCam ...