ข้อมูลทั่วไป
ชุดหูฟังของ Microsoft: LifeChat LX-3000 | Microsoft Hardware
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (195 KB xps) ดาวน์ ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeChat LX-3000
LifeChat 1.4 (เฉพาะ 32 บิต) สำหรับ Windows XP 32 บิต (SP2 หรือใหม่กว่า) (exe) ... (132 KB pdf ...
Microsoft LifeChat LX 3000 mic problem
Find your Lifechat software here: ... If the issue persists, you can refer to the following KB article: Enable sound recording for your LifeChat headset.
Microsoft Lifechat LX-3000 headset mic has stopped working
Earlier today I was playing a game while connected to a Ventrillo server, and talking using my MS Lifechat LX-3000. It has been working perfectly for several months.
  
การสนับสนุน
เปิดการใช้งานเสียงในชุดหูฟัง LifeChat
อธิบายถึงปัญหาที่ลำโพง LifeChat ส่งเสียงไม่ ซึ่งปกติจะเป็น ...
วิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุมแบบไร้สายสำหรับ Xbox 360 ...
อธิบายวิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุม Xbox 360 แบบไร้สายไปยังตัวรับ ...
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่อ/ขยายหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ใน ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็น ...
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์ เกิด ...
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...