ข้อมูลทั่วไป
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeChat LX-3000
LifeChat 1.4 (เฉพาะ 32 บิต) สำหรับ Windows XP 32 บิต (SP2 หรือใหม่กว่า) (exe) ... (132 KB pdf ...
ชุดหูฟังของ Microsoft: LifeChat LX-3000 | Microsoft
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (195 KB xps) ดาวน์ ...
Microsoft Lifechat LX-3000 headset mic has stopped working
Earlier today I was playing a game while connected to a Ventrillo server, and talking using my MS Lifechat LX-3000. It has been working perfectly for several months.
Microsoft Lifechat LX-3000 Microphone Problems
Finally Please check the issue referring to the methods in the following Knowledge Base article: Enable sound recording for your LifeChat headset:
การสนับสนุน
เปิดการใช้งานเสียงในชุดห
อธิบายถึงปัญหาที่ลำโพง LifeChat ส่งเสียงไม่ ซึ่งปกติจะเป็น ...
วิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุ
อธิบายวิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุม Xbox 360 แบบไร้สายไปยังตัวรับ ...
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลว
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซ
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...