ข้อมูลทั่วไป
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeChat LX-3000
LifeChat 1.4 (เฉพาะ 32 บิต) สำหรับ Windows XP 32 บิต (SP2 หรือใหม่กว่า) (exe) ... (132 KB pdf ...
ชุดหูฟังของ Microsoft: LifeChat LX-3000 | Microsoft
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (195 KB xps) ดาวน์ ...
Microsoft LifeChat LX 3000 mic problem
Find your Lifechat software here: ... If the issue persists, you can refer to the following KB article: Enable sound recording for your LifeChat headset.
Microsoft Lifechat LX-3000 headset mic has stopped working
Earlier today I was playing a game while connected to a Ventrillo server, and talking using my MS Lifechat LX-3000. It has been working perfectly for several months.
การสนับสนุน
Support
อธิบายวิธีการเชื่อมต่อตัวควบคุม Xbox 360 แบบไร้สายไปยังตัวรับ ...
เปิดการใช้งานเสียงในชุดห
อธิบายถึงปัญหาที่ลำโพง LifeChat ส่งเสียงไม่ ซึ่งปกติจะเป็น ...
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซ
Explore these great resources across Microsoft.com. Windows. All Windows downloads; Download Windows 8.1 ... Office. All Office downloads; Download Office; ...
แก้ไขข้อผิดพลาด "Wmvcore.dll ไม่พบ
อธิบายถึงปัญหาที่เมื่อคุณเริ่มต้นซอฟต์แวร์ LifeCam อยู่กับ ...