ข้อมูลทั่วไป
ชุดหูฟังของ Microsoft: LifeChat LX-3000 | Microsoft Hardware
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (195 KB xps) ดาวน์ ...
LifeChat LX-2000 - microsoft.com
ชุดหูฟัง LifeChat LX-2000 จาก Microsoft สามารถปรับขึ้นเพื่อให้พอดีกับศีรษะ ...
  
การสนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
Microsoft LifeChat LX-2000 ; คำสำคัญ: dftsdahomeportal kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB936830 KbMtth ...
ชุดหูฟังของ Microsoft: LifeChat LX-3000 | Microsoft Hardware
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (195 KB xps) ดาวน์ ...
LifeChat LX-2000 - microsoft.com
ชุดหูฟัง LifeChat LX-2000 จาก Microsoft สามารถปรับขึ้นเพื่อให้พอดีกับศีรษะ ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeChat LX-3000
LifeChat 1.4 (เฉพาะ 32 บิต) สำหรับ Windows XP 32 บิต (SP2 หรือใหม่กว่า) (exe) ... (132 KB pdf ...
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: LifeChat LX-1000
LifeChat LX-1000. คู่มือ ... ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ภาษาอังกฤษ) (215 KB xps)