ข้อมูลทั่วไป
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam HD 3000 ...
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio ...
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
Lifecam 3.0 installation failure - 953691
Lifecam 3.0 installation failure - 953691. Windows 7 IT Pro > Windows 7 Hardware Compatibility. ... Thanks, but that article is really just a paraphrase of MS KB 953691.
LifeCam VX-3000
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Problems with LifeCam VX 3000 software
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
การสนับสนุน
Using Skype with your Lifecam
Step 1: Install Latest Software for Lifecam and Skype Note: If you have the latest version of Lifecam and Skype software installed, you can skip Step 1.
Troubleshoot installing Intellipoint, IntelliType, or ...
Install the IntelliPoint, IntelliType Pro, or LifeCam programs from the following Microsoft Web site: ... Knowledge Base search. Supported Products list.
Troubleshoot failures to find new LifeCam hardware
Describes a problem where the LifeCam hardware is not detected or you see a code in Device Manager. We provide steps that you can try to resolve the problem.
ใช้ Skype กับ Lifecam ของคุณ
หมายเหตุ: ถ้าไม่พบอุปกรณ์ของคุณ Lifecam Skype จะแสดงข้อความ "Skype ไม่ ...
Resolve "Setup cannot continue" error when ...
Describes an error that occurs when you try to install the LifeCam software. We provide steps to help you resolve the problem.