ผลลัพธ์โดย Bing
หมายเหตุ: ถ้าไม่พบอุปกรณ์ของคุณ Lifecam Skype จะแสดงข้อความ "Skype ไม่ ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
Lifecam 3.0 installation failure - 953691. Windows 7 IT Pro > Windows 7 Hardware Compatibility. ... Thanks, but that article is really just a paraphrase of MS KB 953691.
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
I have a Microsoft Lifecam Cinema webcam. I'm using directshow to get a feed and take pictures from the camera, however I want to use the button on top of the camera ...
... ข้อมูลของการแก้ไขด่วน โปรดดู Office Communicator 2007 KB Article ... Microsoft LifeCam NX6000 ...