ผลลัพธ์โดย Bing
หมายเหตุ: ถ้าไม่พบอุปกรณ์ของคุณ Lifecam Skype จะแสดงข้อความ "Skype ไม่ ...
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Accroding to your description, I noticed that the scenario had been refered in on KB article, for you reference: ... In the LifeCam NX-6000 product overview, ...
Hi, I don't know why but I cannot install the drivers of the Microsoft Lifecam Nx-6000 on Windows Embedded Standard 7. I tried this: http://support.microsoft.com/kb ...
EASY FIX FOR LIFECAM NOT BEING DETECTED i have always had problems with the vx3000 software not seeing the camera, messenger always did though, screen opens message ...
lifecam vx-7000 . ทำ ... Segui qui: http://support.microsoft.com/kb/929087/it Ciao. Franco Leuzzi - Microsoft ® MVP Windows Desktop Experience.