ข้อมูลทั่วไป
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam HD 3000 ...
LifeCam 3.6 32 บิต สำหรับ Windows XP SP2 หรือสูงกว่า (ยกเว้น 64 บิต) (exe) ... (146 KB pdf) ดาวน์ ...
เว็บแคมของ Microsoft: LifeCam Studio ...
... มีชีวิตชีวาด้วยวิดีโอ HD ในเว็บแคมของ Microsoft LifeCam Studio ประกอบ ... (209 KB ...
LifeCam VX-3000
Please refer to the following KB article to check this issue: (KB933311) Error message and the video preview does not appear when you start the LifeCam: ...
Lifecam NX-6000 Error, Black Screen
Accroding to your description, I noticed that the scenario had been refered in on KB article, for you reference: ... In the LifeCam NX-6000 product overview, ...
Problems when try to install Microsoft Lifecam Nx-6000 on ...
Hi, I don't know why but I cannot install the drivers of the Microsoft Lifecam Nx-6000 on Windows Embedded Standard 7. I tried this: http://support.microsoft.com/kb ...
การสนับสนุน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการย่อ/ขยายหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ในซอฟ ...
อธิบายถึงปัญหาที่คุณลักษณะบางอย่างไม่ทำงานหลังจากที่คุณได้ตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอเพื่อตั้งค่าพิกเซล mega ที่สูงที่สุดบนกล้อง LifeCam บอกวิธีการแก้ ...
ใช้ LifeCam AOL, Yahoo หรือ Gmail
อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้อุปกรณ์ LifeCam กับ Skype, Messenger วิดีโอ AOL, Yahoo Messenger หรือ Gmail เสียง และวิดีโอสนทนา
การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการค้นหาฮาร์ดแวร์ LifeCam ใหม่
อธิบายถึงปัญหาที่ไม่มีการตรวจพบฮาร์ดแวร์ LifeCam หรือคุณเห็นรหัสในตัวจัดการอุปกรณ์ เราให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
ใช้กับ:
การแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Intellipoint, ...
อธิบายปัญหาที่คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง IntelliPoint, IntelliType Pro หรือ LifeCam วิธีแก้ปัญหาไว้ให้
แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง LifeCam และโปรแกรมอื่น ๆ
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานแบบ LifeCam บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมของบริษัทอื่นบางโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ วิธีแก้ไขปัญหา