ผลลัพธ์โดย Bing
หมายเหตุLifeChat ของ LX-1000 ... Knowledge Base search. Supported Products list. Support offerings. Product support lifecycle.
ใช้ชุดหูฟัง Microsoft รุ่น LifeChat LX-1000 สำหรับเพลง เล่นเกม และการ ... (154 KB pdf ...
LifeChat LX-3000 คือชุดหูฟังสเตอริโอคุณภาพสูงจาก Microsoft ... (132 KB pdf) ดาวน์ ...
... Xbox 360 แบบไร้สายไปยังตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย LifeChat ... Knowledge Base search. Supported ...
Earlier today I was playing a game while connected to a Ventrillo server, and talking using my MS Lifechat LX-3000. It has been working perfectly for several months.
Find your Lifechat software here: ... If the issue persists, you can refer to the following KB article: Enable sound recording for your LifeChat headset.