An Edition for Every Business

 
Each Windows Server 2008 R2 edition provides key functionality to support any size business and IT challenge.  Use the information below to decide which edition best meets your business needs.

Edition ของ Windows Server

 • Windows Server 2008 R2 Datacenter

  Windows Server 2008 R2 Datacenter เป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นสำคัญและการสร้างระบบเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก…

  Windows Server 2008 R2 Datacenter เป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นสำคัญและการสร้างระบบเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งมีการปรับปรุงในเรื่องของความพร้อมในการให้บริการ, การบริหารการใช้พลังงาน และการรวมโซลูชั่นสำหรับการทำงานนอกสถานที่และการใช้งานของสำนักงานสาขาได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสิทธิการใช้งานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพราะองค์กรสามารถสร้างระบบเสมือนให้กับแอฟฟลิเคชั่นต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถขยายระบบจาก 2 processor ไปได้มากถึง 64 processor ด้วย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise

  Windows Server 2008 R2 Enterprise ได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นสำคัญ…

  Windows Server 2008 R2 Enterprise ได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นสำคัญ Windows Server 2008 R2 Enterprise มาพร้อมกับฟีเจอร์เด่งสำหรับการสร้างระบบเสมือน, การบริหารจัดการพลังงาน, การบริหารจัดการทั่วไป และช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลชในองค์กรจากนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Windows Server 2008 R2 Standard

  Windows Server 2008 R2 Standard ได้รับการปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะ...

  Windows Server 2008 R2 Standard ได้รับการปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะ และด้วยเทคโนโลยีในเรื่องการทำงานบนเว็บและการสร้างระบบเสมือน (Virtualization) ทำให้องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวกจนลดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ ยังมีชุดเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์รวมทั้งช่วยตั้งค่าและบริหารจัดการได้ง่ายอีกด้วย ส่วนเรื่องของความปลอดภัยนั้น มีการเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบปฎิบัติการจนสามารถปกป้องข้อมูลและเครือข่าย ตลอดจนช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรอย่างเต็มที่

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Purpose Editions

 • Windows Web Server 2008 R2

  Windows Web Server 2008 R2 คือ แพล็ตฟอร์มที่รองรับการทำงานของ Web Applecation และ Web Service มีจุดเด่นในเรื่อง internet information Service (IIS) 7.5

  Windows Web Server 2008 R2 คือ แพล็ตฟอร์มที่รองรับการทำงานของ Web Applecation และ Web Service มีจุดเด่นในเรื่อง internet information Service (IIS) 7.5 และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต มีระบบการจัดการและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ต้องใช้แพล็ตฟอร์มหลายแพล็ตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ Web Server and DNS Server roles รวมทั้งความสามารถที่รองรับการขยายตัวและการทำงานที่เชื่อถือได้ใน Windows web Server 2008 R2 ยังช่วยให้จัดการสภาพแวดล้อมได้ตรงความต้องการมากขึ้นจนสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้เป็น Web Server ไปจนถึงการสร้าง Web Server Farm สำหรับทั้งองค์กรได้

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems

  Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems รองรับการใช้งานแอฟฟลิเคชั่นที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร …

  Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems รองรับการใช้งานแอฟฟลิเคชั่นที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร รวมทั้งสามารถขยายฐานข้อมูล, ซอฟต์แวร์ประเภท Line of Business และแอพพลิเคชั่นที่เขียนขึ้นเองเพื่อได้ตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมในการให้บริการเพราะมีการทำ failover clustering และความสามารถด้าน hardware partitioning ที่พัฒนาตลอดเวลา* ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องเสมือนด้วยสิทธิในการรัน virtual instance ของ Windows Server ไม่จำกัดจำนวน instance ด้วย** และที่สำคัญ Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems ช่วยสร้างรากฐานสำหรับโครงสร้างไอทีแบบที่พัฒนาได้ตลอดเวลา (Dynamic) ในอนาคตได้อีกด้วย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Windows Server 2008 R2 Foundation

  Windows Server 2008 R2 Foundation สามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ เพราะคุ้มค่ากับการลงทุน…

  Windows Server 2008 R2 Foundation สามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ เพราะคุ้มค่ากับการลงทุน (Cost-effective) ที่สุด Windows Server 2008 R2 Foundation เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ทางไอทีเบื้องต้น Foundation จึงเป็น edition ที่มีราคาเหมาะสม, ติดตั้งง่ายและได้รับการทดสอบแล้วว่ามีเทคโนโลยีที่สนับสนุนความพร้อมและความน่าเชื่อถือในการทำงาน Windows Server 2008 R2 Foundation ยังช่วยให้องค์กรรันแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรได้ด้วย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำ Edition

ศึกษาคู่มือเพื่อเปรียบเทียบรุ่นต่างเพื่อความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ใช้งาน

อ่านคู่มือจาก Solution Accelerators เพื่ออ้างอิงในทุกขั้นตอนการย้ายระบบ

คอมโพเนนท์

เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆของไมโครซอฟท์รวมทั้ง Windows Server 2008 R2