ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


Microsoft Customer Service and Support Center
ไมโครซอฟท์เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆจากทางบริษัทฯ คุณสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆทางโทรศัพท์ในวัน
และเวลาทำการที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้:

 • หมายเลขโทรศัพท์ :
  • 02-263-6888
  • กด 1 สำหรับภาษาไทย or Press 2 for English
    
 • เวลาทำการ :
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) : 9:00 - 18:00 น.
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) : เพิ่มบริการถึง 20:00 น ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับบริการหลังการขายเพื่อผู้ใช้งานทั่วไป
   เช่น Pre-Installed Software, Full Package Product (FPP)

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับ (Your inquiry) หมายเลขติดต่อ
ภายใน
(extension No.)
บริการ Product Activation
Product Activation Services
กด 1
Press
ข้อมูลก่อนการซื้อและข้อมูลด้านลิขสิทธิ์
Purchase and Licensing Enquiry
กด 2
Press
ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับบริการหลังการขายเพื่อผู้ใช้งานทั่วไป
(โปรดเตรียมหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือ Product ID ให้พร้อม)
Technical Support Assistant for Consumer Products (Please have your Product ID ready)
กด 3
Press
สำหรับความช่วยเหลือในการสนับสนุนด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
(หรือลิขสิทธ์แบบองค์กร)
Technical Support Assistant for Commercial Products
กด 4
Press
สำหรับสมาชิก MSDN หรือ Technet และผู้ที่ต้องการสั่งแผ่นซีดีเพื่อการติดตั้ง
For MSDN, Technet Subscription and Media Replacement Services
กด 5
Press
บริการสำหรับบริษัทคู่ค้า
For Partner Services
กด 7
Press
สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นล่าสุดและการลงทะเบียนในกิจกรรมต่าง ๆ
For Latest Promotion and Registration
กด 8
Press
สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค
Technical Support (Professional Call Center)
001 800 656 495 (Toll Free)
+66(2) 263 6801
+86(21) 6426-7315


Microsoft Global Technical Support Call Center :
For Professional Support only. (If you have Service Contract, please have your Support ID ready)

 • หมายเลขโทรศัพท์ :
  • 02-263-6801 หรือ +1 800 656 495 (Toll Free)
  • กด 1 สำหรับภาษาไทย or Press 2 for English
    
 • เวลาทำการ :
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) : 8:30 - 17:30 น.
 •  


การติดต่อในเรื่องอื่นๆ

นอกจากการให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์แล้วคุณยังสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง
 
 

คำถามทั่วไป (General Enquiries)

  คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ (Product Enquiries)


 

 

New Page 2

Microsoft