การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
แหล่งข้อมูล

Cloud Power
 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
เนื้อหาในเว็บไซท์แห่งนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง โดยในแต่หัวข้อชนิดของลิขสิทธื์จะอธิบายเกี่ยวกับชุดลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศเตือนจากไมโครซอฟท์และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

“สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ยินยอมให้ผู้ใช้ปลายทางใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement: EULA)”
 การทำสำเนาโดยผู้ใช้งาน (Enduser Copy)
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่การติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ หรือติดตั้งเกินจำนวนลิขสิทธิ์ รวมทั้งการทำสำเนาแจกจ่ายระหว่างผู้ใช้งานแม้ว่าจะเป็นการทำสำเนาจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับของแท้ ก็จัดว่าเป็นการละเมิดประเภทหนึ่ง อ่านต่อ
 
เสี่ยงต่อการจ่ายต้นทุนระบบคอมพิวเตอร์สูงกว่าที่ควร
ต้นทุนของระบบคอมพิวเตอร์ มีทั้งจากฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการ และบริการอื่น ๆ การติดตั้ง และการบริหารระบบ ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร อ่านต่อ
 
Quick Links