การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
แหล่งข้อมูล

Licensing Book
ไมโครซอฟท์ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของเรา เราขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ท่านทราบ โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ ไมโครซอฟท์เคารพในสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรักษาเป็นความลับ
ชื่อองค์กรที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
จำนวนพนักงาน
ชื่อของเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูง
ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่สงสัยว่าละเมิด
(ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น เวอร์ชัน จำนวน)
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น)
จำนวนคอมพิวเตอร์ของทั้งองค์กร
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
มีการติดตั้งซอฟต์แวร์บน
ฮาร์ดดิสก์ หรือ เซิร์ฟเวอร์
มีระบบเครือข่าย (LAN) หรือไม่ Yes No
ถ้ามี ให้ระบุชนิดของเครือข่าย
จำนวนเซิร์ฟเวอร์ตามที่อยู่ข้างต้น