ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อพานาโซนิค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2504 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ซิว จำกัด และ บริษัท มัตสุชิตะ อิเล็คทริค อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำแห่งวงการเครื่องใช้อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำภายในประเทศ ในวงการธุรกิจเครื่องใช้อิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์สื่อสาร ผลิตภัณฑ์ด้านภาพและเสียง อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ ตลอดจน ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพผ่านศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกเหนือไปจากการพัฒนาผลิตภ้ณฑ์ให้มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินบทบาททางธุรกิจภายใต้ปรัชญาคิดค้นโดย คุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้วางรากฐานก่อตั้งบริษัท มัตสุชิตะฯ มานานกว่า 85 ปีแล้ว เพื่อที่จะ “อุทิศตน ให้กับความเจริญ ก้าวหน้า และพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน โดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจ เพื่อจะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกให้ดีขึ้น"

ซึ่งการอุทิศประโยชน์ให้กับสังคมดังที่คุณโคโนสุเกะได้กล่าวไว้ ผนวกกับการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พานาโซนิค นับได้ว่าบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทฯทุกประการ ดังที่ มร. ชูอิจิ อิโตะ รองประธาน บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินรอยตามปรัชญาดังกล่าว เพื่อให้คติพจน์

“Ideas For Life” ของพานาโซนิคได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องสืบไป

Situation - ปัจจัยหลักที่ทำให้พานาโซนิคต้องมองหาโซลูชั่นเฉพาะทางมาสนับสนุน
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และพีซีรวมกว่า 500 เครื่อง ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และส่วนของโรงงาน โดยมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการระบบจากส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทำ Security Update และการทำ Change & Configuration Management ทั้งในส่วนพีซีและเซิร์ฟเวอร์ จากการวิเคราะห์พบว่าข้อจำกัดต่างๆ มีสาเหตุมาจากการขาดเครื่องมือและโมเดลการวางแผนโครงสร้างไอทีที่เป็นมาตรฐาน บริษัทฯ จึงได้เริ่มทำการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเดิมจาก Microsoft Windows 98 โดยกำหนดให้มาตรฐานทั้งองค์กรคือ Microsoft Windows XP มีการนำ Active Directory และ Microsoft Systems Management Server โดยอิงตามมาตรฐานโมเดล Infrastructure Optimization ในระดับ Standardized นั่นเอง