พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
                                                                                                                                                 Microsoft Home Page | Sitemap   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะชนและมีผลกระทบต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ (IT) ขององค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถปกป้ององค์กร สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้เอาผิดกับผู้ประสงค์ร้าย รวมไปถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการตรวจจับผู้กระทำผิดที่อาจจะผ่านมาใช้ระบบเป็นต้น อ่านพระราชบัญญัติรวมถึงคำอธิบายต่างๆโดยละเอียด

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ปลอดภัย กันระบบออกจากภาวะความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการลักลอบจากภายในและการคุกคามจากภายนอก อันเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถปกป้องระบบขององค์กร, เอาผิดกับผู้ประสงค์ร้ายต่อระบบ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือที่มั่นคงระหว่างรัฐและหน่วยงานทางด้านไอทีต่างๆ ในการตรวจตราระบบให้มีความปลอดภัย

ผู้บริหารทางด้านไอที ควรจัดตั้งแผนปฏิบัติการตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรของตนเน้นย้ำเรื่องของการดำเนินการวางระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนง่ายๆในการเตรียมความพร้อมขององค์กรได้โดยคลิ๊กที่ขั้นตอนด้านล่าง
นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นจากไมโครซอฟท์ที่สามารถช่วยให้ท่านมั่นใจและมีความพร้อมต่อ พรบฯ ฉบับนี้


Policy

เตรียมความพร้อมปฏิบัติตาม พรบฯ
สำหรับผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมปฏิบัติตาม พรบฯ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญไอที
แนวทางปฏิบัติสำหรับระบบไอทีตาม พรบฯ
ตารางสรุปมาตราต่างๆ ในพรบฯ และโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ที่ตอบโจทย์
ตัวอย่างนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมนาการเตรียมความพร้อม


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ - NECTEC
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลามาตรฐาน - กรมอุทกศา่สตร์
แหล่งข้อมูลเรื่อง พรบฯ

 

© 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement | ติดต่อเรา