พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
                                                                                                                                                 Microsoft Home Page | Sitemap   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการบรรยาย
การเตรียมระบบเพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กับไมโครซอฟท์
วันที่ 21 มีนาคม 2551 ณ ห้องบอลลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policy

เตรียมความพร้อมปฏิบัติตาม พรบฯ
สำหรับผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมปฏิบัติตาม พรบฯ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญไอที
แนวทางปฏิบัติสำหรับระบบไอทีตาม พรบฯ
ตารางสรุปมาตราต่างๆ ในพรบฯ และโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ที่ตอบโจทย์
ตัวอย่างนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมนาการเตรียมความพร้อม


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ - NECTEC
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลามาตรฐาน - กรมอุทกศา่สตร์
แหล่งข้อมูลเรื่อง พรบฯ

 

© 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement | ติดต่อเรา