\
ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
Build Skills.  Achieve Goals
Build Skills.  Achieve Goals

หากคุณตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ในสายงาน
ไอที และตามติดไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นสิ่งที่สำคัญ


Microsoft Certified Partners for Learning Solutions (CPLS)

Microsoft Certified Partners for Learning Solutions prepare computer professionals to become Microsoft Certified Professionals (MCPs). They also help organizations develop in-house training programs and provide them with technology-transfer services. Below are the addresses of Microsoft Certified Partners for Learning Solutions in Thailand.

Bangkok Advanced Learning
E-mail : Sales@bal2001.com

International Call Local Call
Tel. 662-298-0277 Tel. 02-298-0277
Fax. 662-298-0038 Fax. 02-298-0038
ปฏิทินการอบรม | โปรโมชั่น
The Enterprise Resources Training Co., Ltd.
Contact person: Suree Onluckkit - Managing Director
E-mail : suree@ert.co.th
International Call Local Call
Tel. 662-718-1599 Tel. 02-718-1599
Fax. 662-718-1998 Fax. 02-718-1998
ปฏิทินการอบรม | โปรโมชั่น
ISONET Co.,Ltd.
Contact person:
Wannee Asadathorn - Marketing Director
E-mail : wannee@isonet.co.th
International Call Local Call
Tel. 662-641-2200 Tel. 02-641-2200
Fax. 662-641-2199 Fax. 02-641-2199
ปฏิทินการอบรม | โปรโมชั่น
Iverson Computer Associates (Thailand) Ltd.
Contact person: Ampika Thongkhamsuk
E-mail : sales@iverson.co.th
International Call Local Call
Tel. 662-254-3641-2 Tel. 02-254-3641-2
Fax. 662-254-3630 Fax. 02-254-3630
ปฏิทินการอบรม | โปรโมชั่น


Last update: 13 March 200
7