ทำอย่างไรจะใช้ IT ช่วยลดต้นทุนและประหยัด
ค่าใช้จ่ายท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คลิกที่นี่

การนำ IT มาช่วยลดต้นทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ล่าสุด


การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจะต้องมีการ บริหารจัดการซอฟต์แวร์ที่ดีและมีการซื้อสิทธิ การใช้งาน (Software Licensing) ที่ถูกต้อง
หากคุณคิดว่า software license เป็นเรื่องยาก
ลองเข้าอ่านข้อมูลของ Microsoft licensing ที่นี่
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ของแท้
สิทธิการใช้งานประเภทต่างๆของไมโครซอฟท์
การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
สั่งซื้อซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์อย่างไร


บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี
กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-6888

ศูนย์บริการลูกค้า | ติดต่อไมโครซอฟท์
ค้นหาบริษัทคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย

© 2009 Microsoft