ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
โซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ของ Microsoft Dynamics

ค้นหาโซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณและพนักงานรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจได้ดีที่สุด

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2548

การวิเคราะห์ทางธุรกิจไม่ได้เป็นการทำงานเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่อีกต่อไป ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต่างหันไปใช้โซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ สำหรับคาดการณ์แนวโน้มของตลาด เพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วและใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไมโครซอฟท์มีโซลูชั่นสำหรับทำรายงานและวิเคราะห์สภาพธุรกิจที่นำไปใช้งานได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ทราบถึงกลุ่มลูกค้าที่ก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด, กลุ่มผู้ขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรซึ่งต้องการการแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรอดูรายงาน ณ สิ้นเดือน หรือใช้งานเจ้าหน้าที่ IT มากเกินไป เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ล้วนพัฒนาขึ้นบนรากฐานของ Microsoft Office ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี พนักงานของคุณจึงสามารถสร้างรายงานเพื่อดูข้อมูลล่าสุด และส่งไปให้ผู้ร่วมงานทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ในหน้านี้

สร้างรายงานเพื่อวางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ทุกบริษัทต่างต้องการงบกำไร-ขาดทุนที่ตรงเวลา นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงลึกก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือเพิ่มสายการผลิตใหม่ Microsoft Dynamics (เดิมชื่อ Microsoft Business Solutions) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานของคุณทราบถึงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สามารถเรียกดูรายงานพื้นฐาน หรือใช้ OLAP cube เมื่อต้องการวิเคราะห์ระดับสูง มีเครื่องมือที่ทำงานคล้ายคลึงกับ Microsoft Office Outlook และ Excel จึงช่วยให้คุ้นเคยกับการใช้ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำรายงานทั่วไป โดยใช้เท็มเพลตที่ปรับแต่งได้ และแสดงข้อมูลสำคัญด้วยแผนภูมิแบบ Gantt, การเจาะข้อมูลในรายละเอียด, บทสรุป, ตาราง OLAP ที่ปรับแต่งได้และอื่นๆ

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ใช้ข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์
โซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ของ Microsoft Dynamics ช่วยให้ทุกคนใช้ข้อมูลสำคัญร่วมกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าได้สะดวก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้เพียงคนละมุมห้องทำงาน หรือไกลออกไปคนละมุมโลก คุณสามารถเรียกใช้และแบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ เพิ่มความสามารถในการค้นหา และประสานงานกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจยังสามารถเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความต้องการอีกด้วย

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

เพิ่มความสามารถให้กับผู้ตัดสินใจในทุกระดับ
Microsoft Dynamics สำหรับการวิเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการบริหารองค์กรและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานตั้งแต่เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจนถึงนักวิเคราะห์การเงินจะพบว่า การบันทึก, จำแนก และเข้าถึงข้อมูล ล้วนเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานที่ศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้บันทึกเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่งครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้จัดการจะได้รับอีเมล์แจ้งถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

โซลูชั่น
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft