ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
CRM: นิยามใหม่ของระบบลูกค้าสัมพันธ์

พนักงานทุกคนสามารถเพิ่มยอดขาย, ความพึงพอใจ และบริการแก่ลูกค้าได้ด้วยระบบ CRM อัตโนมัติ ซึ่งใช้งาน, ปรับการทำงาน และดูแลรักษาได้ง่าย

อัพเดท: 14 มีนาคม 2549

คุณและลูกค้าต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจ โดยการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของ Microsoft Dynamics (เดิมชื่อ Microsoft Business Solutions) จะทำให้บริษัทของคุณดำเนินธุรกิจเช่นนั้นได้ โดยซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยจะช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้เต็มความสามารถ, ให้บริการที่มีคุณภาพสูง, ตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็ว และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ Microsoft Dynamics มีโซลูชั่น CRM หลากหลายในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้ตามต้องการ

ในหน้านี้

เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน
โซลูชั่นของ Microsoft Dynamics จะช่วยขยายขีดความสามารถของทักษะ, กระบวนการ และเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว ทำให้คุณใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนไปแล้วได้มากขึ้น และยังสามารถปรับงานประจำและภารกิจที่ทำบ่อยๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการทำงานหรือป้อนข้อมูลซ้ำ เพื่อให้มีเวลากับงานที่สำคัญกว่ามากขึ้น ดำเนินธุรกิจในแบบที่ต้องการ แต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการทำงานสำคัญที่เห็นผลได้ชัดเจน
 • โซลูชั่น CRM และการทำงานของ Microsoft Dynamics สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ที่คุณมีอยู่ได้เป็นอย่างดี ทำให้รวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ฝ่ายขายตอบคำถามของลูกค้าได้ทันที ฝ่ายการตลาดสามารถเรียกดูผลที่แท้จริงของแผนการตลาดได้ตั้งแต่การสอบถามของลูกค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าและบริการ ส่วนผู้จัดการก็สามารถใช้ข้อมูลในการประเมินผลของงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร และเพิ่มประสิทธิผลของงานให้มากยิ่งขึ้น


 • CRM ของ Microsoft Dynamics มีสภาพแวดล้อมการทำงานและเครื่องมือที่พนักงานคุ้นเคย จึงลดความยุ่งยากในการเรียนรู้และใช้ระบบงานใหม่ นี่เป็นผลจากการที่ไมโครซอฟท์ได้สำรวจความเห็นจากลูกค้านับพันรายในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ผู้ใช้ต้องการ มีวิธีใช้ที่ผู้ใช้พึงพอใจ ตัวอย่างเช่น การเรียกดูข้อมูลลูกค้าและธุรกิจ รวมถึงสื่อสารกับลูกค้าผ่านโปรแกรมอีเมล์ และวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานด้วยโปรแกรมสเปรดชีตได้ • คลิกเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่

  คำอธิบาย: เรียกดูข้อมูลลูกค้าและสื่อสารกับลูกค้าผ่านโปรแกรมอีเมล์

 • คุณต้องกำหนดกลยุทธ์สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปิดหนทางและรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ โซลูชั่นจาก Microsoft Dynamics เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถ: กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด, นำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสู่ผู้บริโภค, เปลี่ยนแปลงผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า และวัดผลของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • ทุกครั้งที่พนักงานของคุณติดต่อโดยตรงกับลูกค้าหรือให้การบริการ นั่นคือโอกาสในการเพิ่มความมั่นใจในสินค้าของคุณ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า Microsoft Dynamics จะช่วยให้บริการต่างๆ สร้างผลกำไรด้วยระบบสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ, การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และการจัดส่งที่เป็นไปตามกำหนดเวลา
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

คว้าโอกาสที่มาถึงและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
พนักงานฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการของคุณต่างรู้ดีถึงหน้าที่ในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทุกครั้งที่วางแผนกิจกรรมทางการตลาด, ติดต่อลูกค้า, ปิดการขาย หรือติดต่อกับผู้สนใจ พวกเขามีโอกาสจะสำเร็จหรือพลาดเป้าหมายก็ได้ โซลูชั่น Microsoft Dynamics CRM 3.0 จะช่วยให้พนักงานของคุณประสบผลสำเร็จมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • " ฝ่ายขายมักถูกกดดันให้ทำยอดขายอยู่ตลอดเวลา Microsoft CRM และโซลูชั่นการบริการลูกค้าจะช่วยให้ข้อมูลวิเคราะห์แก่ทีมขาย เพื่อให้เห็นโอกาสมากขึ้น เข้าใจสิ่งที่ควรทำมากขึ้น และเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยระบบสื่อสารที่ไม่ซับซ้อนและขั้นตอนการขายที่ถูกบันทึกอย่างละเอียดจะช่วยให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา • คลิกเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่

  คำอธิบาย: แอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากโซลูชั่น Microsoft Dynamics เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจได้

 • คุณต้องกำหนดกลยุทธ์สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปิดหนทางและรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ โซลูชั่นจาก Microsoft Dynamics เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถ: กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด, นำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณสู่ผู้บริโภค, เปลี่ยนแปลงผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า และวัดผลของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น


 • ทุกครั้งที่พนักงานของคุณติดต่อโดยตรงกับลูกค้าหรือให้การบริการ นั่นคือโอกาสในการเพิ่มความมั่นใจในสินค้าของคุณ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า Microsoft Dynamics จะช่วยให้บริการต่างๆ สร้างผลกำไรด้วยระบบสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ, การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และการจัดส่งที่เป็นไปตามกำหนดเวลา
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft Dynamics สำหรับ CRM
คู่ค้าของไมโครซอฟท์จะช่วยติดตั้งโซลูชั่นของ Microsoft Dynamics ให้คุณด้วยความชำนาญด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับอุตสาหกรรม การนำโซลูชั่นไปใช้จะเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ขาดตอน ผู้ชำนาญทางเทคนิคของคุณหรือคู่ค้าของไมโครซอฟท์สามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เนื่องจากโซลูชั่นเหล่านี้ต้องการการดูแลรักษาน้อยมาก อีกทั้งผู้ใช้ก็ไม่ต้องใช้เวลานานในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับการทำงาน เจ้าหน้าที่ IT ของคุณจึงทำงานอื่นที่มีผลต่อธุรกิจได้มากขึ้น แทนที่จะต้องมาดูแลระบบซอฟต์แวร์
ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กที่กำลังเติบโต หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าจำนวนมาก มีทีมงานขายและการตลาดขนาดใหญ่ คุณก็สามารถใช้ Microsoft Dynamics เพิ่มประสิทธิภาพของงานลูกค้าสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft