ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
บริหารการเงินโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจ

ใช้เทคโนโลยี Microsoft Dynamics เพื่อเพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อัพเดท: 14 มีนาคม 2549

โซลูชั่น Microsoft Dynamics (เดิมชื่อ Microsoft Business Solutions) สำหรับการจัดการด้านการเงินจะช่วยให้มองเห็นสภาพทางการเงินได้เด่นชัดยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้านการเงินในองค์กรด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคยและทักษะที่มีอยู่แล้ว การบริหารการเงินที่แข็งแกร่งของ Microsoft Dynamics ช่วยให้พนักงานของคุณสร้างรากฐานที่มั่นคง และเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจด้วยการเติบโตที่มั่นคงและควบคุมได้ นอกจากนี้ Microsoft Dynamics ยังมีการทำงานเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่คุณคุ้นเคย

ในหน้านี้

สร้างความสำเร็จให้แก่ผู้จัดการด้านการเงิน
การจัดการด้านการเงินคือหัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจ ขณะนี้คุณสามารถช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรบรรลุเป้าหมายในการทำงาน และองค์กรมีสภาพทางการเงินตามที่ต้องการ โดย Microsoft Dynamics ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ให้ความสำคัญกับงานที่ให้คุณค่าสูงสุด และประสานงานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่องค์กร
 • Microsoft Dynamics มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและคุ้นเคย สามารถปรับให้แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการได้โดยง่าย จึงช่วยสนับสนุนการจัดการด้านการเงินได้ทันทีที่เริ่มนำมาใช้ งานทั้งหมดจะถูกลดความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน


 • การทำงานโดยอัตโนมัติและประสิทธิภาพของโซลูชั่นของ Microsoft Dynamics ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดความซับซ้อนในการจัดการด้านการเงิน ช่วยเปิดมุมมองใหม่ของแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และช่วยให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานจะเกิดจากผู้ที่เหมาะสม โซลูชั่นด้านการเงินนี้สามารถให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการใช้รายงานทางธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการปิดบัญชีสิ้นเดือน, ลดเวลาในระบบบัญชีลูกหนี้, จัดทำใบส่งสินค้าได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มผลกำไรจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี, การสร้างทักษะ และกระบวนการต่างๆ


 • สามารถรวมโซลูชั่นด้านการเงินของ Microsoft Dynamics เข้ากับซอฟต์แวร์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขอบเขตและประโยชน์จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณ ด้วยการดูข้อมูลการเงินจากโปรแกรมสเปรดชีต, แทรกข้อมูลลงในเอกสารของเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือแสดงรายงานและข้อมูลธุรกิจอื่นๆ ผ่านอินทราเน็ตขององค์กรให้กับผู้จัดการการเงินที่ทำงานร่วมกันภายในบริษัทหรือกระจายอยู่ทั่วโลก หรือแสดงข้อมูลการเงินของบริษัทสำหรับผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการ ด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งแกร่ง
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้วยระบบที่ให้ข้อมูลด้านการเงินที่ดีขึ้น
โซลูชั่นการบริหารการเงินของ Microsoft Dynamics เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมงานของคุณมีข้อมูลสำหรับตัดสินใจมากขึ้น ทำให้บริษัทของคุณก้าวล้ำคู่แข่งทางธุรกิจ สร้างกระบวนการบริหารการเงินที่วางใจได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เครื่องมือจัดการการเงินของ Microsoft Dynamics มีหลากหลายวิธีในการทำรายงาน, วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางการเงิน เช่น ประเมินผลการดำเนินธุรกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง, ดูตัวบ่งชี้การดำเนินงาน (KPI) ผ่านอินทราเน็ต, นำข้อมูลไปใช้ในสเปรดชีตเพื่อการวิเคราะห์ หรือใช้ความสามารถในการสร้างรายงานที่ยืดหยุ่น เพื่อเสนอข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้รับมากที่สุด • คลิกเพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่

  คำอธิบาย ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นของ Microsoft Dynamics เป็นหนึ่งในรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้พนักงานและคู่ค้าเข้าถึงข้อมูลและการทำงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเงินและสถานะการทำงานอันจะนำไปสู่การตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบมากยิ่งขึ้น

 • เมื่อนำโซลูชั่นการบริหารการเงินของ Microsoft Dynamics มาใช้ และผสานเข้ากับแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลและทำรายงานที่มีอยู่ จะเป็นการเพิ่มระดับความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ความสามารถในการทำรายงานและวิเคราะห์ขั้นสูง ช่วยให้เข้าใจทุกแง่มุมการทำงานเป็นอย่างดี ทำให้วางแผนธุรกิจสำหรับอนาคตได้จากสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีเหตุผลและแข่งขันกับคู่แข่งได้


 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหลายธุรกิจ และอาจเป็นเรื่องท้าทายจากปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการดำเนินการ แม้ธุรกิจของคุณจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ แต่อาจจะต้องดำเนินธุรกิจกับบริษัทอื่นหรือในตลาดอื่นซึ่งมีกฎเกณฑ์อยู่ โซลูชั่นจัดการด้านการเงินของ Microsoft Dynamics ช่วยให้กำหนดและดำเนินกระบวนการตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเตรียมรายงานและเอกสารที่จำเป็นให้อีกด้วย
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่การเติบโตของธุรกิจ
โซลูชั่นจัดการด้านการเงินของ Microsoft Dynamics สามารถกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจที่คุณต้องการได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและธุรกิจจากไมโครซอฟท์และคู่ค้าจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยี โดย
 • ช่วยให้คุณขยายธุรกิจไปยังพื้นที่, ตลาด และอุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้ โดยปรับเทคโนโลยีไปพร้อมกับการเติบโต Microsoft Dynamics รองรับธุรกิจนานาชาติที่ใช้หลายสกุลเงินและหลายภาษา ทั้งยังลดความซับซ้อนในการทำธุรกิจข้ามชาติลงอีกด้วย ผู้จัดการธุรกิจของคุณจึงลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมและการสื่อสารระหว่างบริษัทสาขาลงได้

 • ทำลายขีดจำกัดต่อการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายระบบของโซลูชั่น ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำงานตามความต้องการของคุณ ไม่ใช่เป็นอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่ทำให้ต้องเริ่มเรียนรู้ผลิตภัณฑ์หรือแพล็ตฟอร์มใหม่ทั้งหมด คุณเพียงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ก็วางใจได้ว่า ได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถเติบโตไปกับธุรกิจของคุณได้ในอนาคต
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

โซลูชั่นจัดการบริหารการเงินของ Microsoft Dynamics
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft