ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
Microsoft Dynamics สำหรับการผลิต

อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2548

การจะประสบผลสำเร็จในธุรกิจการผลิตได้ คุณต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง น่าดึงดูดใจ ด้วยวิธีที่ประหยัดและได้ผลผลิตสูงสุด ทั้งยังต้องนำออกสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย โซลูชั่นสำหรับการผลิตของไมโครซอฟท์จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง Microsoft Dynamics สำหรับการผลิตจะช่วยสร้างระบบการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพ ไม่ซับซ้อน และผสานเข้ากับการทำงานส่วนอื่นๆ ได้ คุณจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตลาดและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ในหน้านี้

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงได้
โซลูชั่นสำหรับการผลิตของไมโครซอฟท์ช่วยให้คุณควบคุมธุรกิจการผลิตได้ในทุกแง่มุม ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ, ควบคุมคุณภาพ, กระบวนการสั่งซื้อ, ค่าใช้จ่ายของงาน และอื่นๆ สามารถปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารการเงิน, การกระจายสินค้า, การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์ และธุรกิจอื่นขององค์กร ซึ่งช่วยให้คุณบริหารทีมงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
ความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงต้องพร้อมตอบสนอง ขณะเดียวกันต้องมีราคาที่เหมาะสมด้วย คุณอาจผลิตสินค้าใหม่สู่ตลาดและต้องการความมั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะตรงตามความคาดหวังของลูกค้า โซลูชั่นสำหรับการผลิตของไมโครซอฟท์ช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณมีความคล่องตัว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงความต้องการ, การกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือปรับสูตรการผลิต และยังช่วยให้ควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีเอกสารรองรับ และรักษาคุณภาพสินค้าให้สูงอยู่เสมอ

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ควบคุมธุรกิจให้พร้อมก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
การวางแผนและบริหารการผลิตมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินและการปฏิบัติงานอย่างมาก จึงต้องการการตัดสินใจล่วงหน้าได้อย่างมั่นใจ โซลูชั่นสำหรับการผลิตของไมโครซอฟท์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวัดผลการดำเนินธุรกิจโดยเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการวางแผนและทำนายตลาด อันนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นโซลูชั่นนี้ยังใช้งานได้ง่ายและยืดหยุ่น จึงปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเฉพาะของธุรกิจคุณได้ ผู้บริหารและผู้จัดการจึงสามารถมุ่งความสนใจให้กับการบริหารการผลิตอันจะนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้นได้

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

โซลูชั่นสำหรับการผลิต
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft