ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
เชื่อมโยงทุกคนในซัพพลายเชนเข้าด้วยกัน

ใช้ Microsoft Dynamics เพื่อให้พนักงาน, คู่ค้า และซัพพลายเออร์ ได้รับสินค้าอย่างถูกต้องตามกำหนด

อัพเดท: 14 มีนาคม 2549

พนักงานจำนวนมากในองค์กรของคุณต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมในซัพพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้บริการลูกค้า, จัดส่งสินค้า, ต่อรองกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า, บริหารสินค้าคงคลัง หรืองานสำคัญอื่นๆ Microsoft Dynamics มีโซลูชั่นบริหารซัพพลายเชน (SCM) ซึ่งช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากทีมงานต่างๆ เข้าด้วยกันทำให้พนักงานทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, รักษาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ด้วยซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยซึ่งขยายและเติมเต็มการทำงานให้กับระบบงานอื่น จะทำลายขีดจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลการทำงาน ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจของคุณจัดส่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การผสานซัพพลายเชน, ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหารการเงินเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด และสรรค์สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้

ในหน้านี้

ช่วยให้ควบคุมซัพพลายเชนได้ดีขึ้น
โซลูชั่น Microsoft Dynamics ช่วยให้พนักงานของคุณมีหลากหลายวิธีในการวางแผน, ประสานงาน และดำเนินการจัดส่งสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของบุคคลและทีมงานดีขึ้น, ลดความซับซ้อนในการทำงานลง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
 • Microsoft Dynamics ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชนได้โดยเสียเวลาในการฝึกอบรมน้อยที่สุด, มีการแสดงผลที่ผู้ใช้คุ้นเคย และใช้งานง่าย เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ที่คุ้นเคย นอกจากนี้ Microsoft Dynamics ยังถูกออกแบบมาตามบทบาทในธุรกิจ ช่วยให้สมาชิกในทีมตลอดทั้งซัพพลายเชนสามารถหาเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว


 • หากต้องการปรับโซลูชั่นให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เจ้าหน้าที่ IT ของคุณก็สามารถดำเนินการได้ด้วยเครื่องมือพัฒนาของไมโครซอฟท์ ที่ทุกคนคุ้นเคย หรืออาจให้คู่ค้าด้าน Microsoft Dynamics ดำเนินการก็ได้ แม้ซัพพลายเชนจะซับซ้อนและขยายขอบเขตขึ้นตามการเติบโตของบริษัท แต่ก็วางใจได้ว่า ได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่คุ้นเคยเช่นเดิม


 • Microsoft Dynamics ช่วยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งซัพพลายเชนทราบถึงความต้องการของลูกค้าและกระบวนการส่งสินค้าอย่างชัดเจน ทุกคนจึงทำงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็วขึ้น และเลือกแก้ไขปัญหาด้วยหนทางที่ดีที่สุด การทำงานอย่างเช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะช่วยให้ทีมงานติดตามสินค้าคงคลัง, รักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้โดยไม่ปล่อยให้การลงทุนจมอยู่ในคลังสินค้ามากเกินไป ทีมงานสามารถวางแผนซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม ในระยะเวลาที่ต้องการ, ควบคุมค่าใช้จ่าย และปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ทั้งยังสามารถประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายผลิตมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ในเวลาที่ต้องการ
 • Microsoft Dynamics ช่วยนำการทำงานต่างๆ ของซัพพลายเชนเข้าสู่ระบบออนไลน์ ทุกฝ่ายจึงเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, คู่ค้า หรือซัพพลายเออร์ ศูนย์การทำงานของธุรกิจจะช่วยให้คุณส่งการทำงาน, เอกสาร และข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารยังใช้ช่องทางนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลา
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย
โซลูชั่นของ Microsoft Dynamics ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์ในรูปแบบที่ทำให้ธุรกิจของทุกฝ่ายก้าวหน้าและได้รับประโยชน์มากขึ้น และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบริษัทอื่นที่อยู่ในซัพพลายเชนของคุณจะช่วยให้บริษัทเหล่านั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจของตนด้วย
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของคุณกับผู้ขายและคู่ค้า ช่วยให้เข้าถึงการสื่อสาร, ข้อตกลง และสัญญากับผู้ขาย รวมถึงมีเครื่องมือสื่อสารกับคู่ค้าที่ดีขึ้น เปิดช่องทางให้คู่ค้าสามารถเรียกดูข้อมูลและเอกสารสำคัญทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ Microsoft Dynamics ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นของไมโครซอฟท์ที่อาจมีอยู่แล้ว เพื่อลดความยุ่งยากในการติดต่อ และอาจใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) กับคู่ค้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ EDI


 • การทำงานในซัพพลายเชนของ Microsoft Dynamics ช่วยให้คุณตรวจสอบและรายงานกำลังการผลิตและมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงของข้อตกลงกับคู่ค้าและผู้ขาย เพื่อวางแผนดำเนินการอย่างเหมาะสม ทีมงานจึงดูแลให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัทของคุณได้ตลอดเวลา และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีที่ทำให้ผู้จัดการประเมินความสามารถของผู้ขาย, ต่อรองเงื่อนไข หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับยอดของผู้ขายให้เข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

สร้างความสำเร็จด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สมาชิกของทีมงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจของคุณ โซลูชั่นของ Microsoft Dynamics ช่วยให้พนักงานเหล่านั้นมีข้อมูล, ความสามารถ และการควบคุมที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเพิ่มข้อได้เปรียบที่คุณมีต่อบริษัทคู่แข่ง
 • จุดแข็งด้านซัพพลายเชนของ Microsoft Dynamics ทำให้ทีมงานของคุณปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำและวางใจได้, ส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ถูกต้องตรงเวลา พนักงานขายสามารถตั้งเป้าความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความเป็นจริง และมีข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้า, เตรียมสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าในกรอบเวลาที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดการ, ช่วยพนักงานฝ่ายบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของคุณ


 • คุณต้องการความแน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลทางธุรกิจ, รายงาน และเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ในโซลูชั่นจัดการซัพพลายเชนของ Microsoft Dynamics จะช่วยให้คุณทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมต่อความต้องการของลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง เครื่องมือเดียวกันนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานการขาย, การบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำงานอย่างได้ผลและบรรลุเป้าหมายหรือไม่
ขยายและผสานระบบต่างๆ ของคุณเข้าด้วยกันเพื่อบริหารซัพพลายเชนและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชั่นของ Microsoft Dynamics ถูกพัฒนาขึ้นให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่คุ้นเคยได้ คุณจึงสามารถรวมทรัพยากรทางเทคนิค, ความคิดสร้างสรรค์ และขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเข้าในโครงสร้างพื้นฐาน SCM ซึ่งยืดหยุ่น เพื่อให้รับประโยชน์จากการลงทุนทางเทคโนโลยีได้มากที่สุด
 • เมื่อมีข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ทุกคนจะสามารถเรียกใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นพนักงานจัดส่งสินค้า, ฝ่ายคลังสินค้า หรือฝ่ายขาย จึงทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าการใช้ระบบที่ขาดการเชื่อมโยงกัน


 • เครื่องมือในซอฟต์แวร์สามารถดึงข้อมูล เช่น สถานะการสั่งซื้อ หรือรายละเอียดของสินค้า แล้วส่งไปยังโปรแกรมอีเมล์หรือโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ได้ทันที พนักงานจึงทำงานอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นหรือค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
 • คุณสามารถใช้ Microsoft BizTalk Server กับ SCM, การผลิต และงานเฉพาะธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิมขององค์กรหรือของบริษัทอื่นได้


 • เมื่อรวม Microsoft Dynamics เข้ากับเทคโนโลยีพอร์ทัล จะเป็นการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างง่ายดาย ผ่านเว็บบราวเซอร์หรือเครื่องเดสก์ท็อป เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • โซลูชั่น Microsoft Dynamics ช่วยให้ทุกธุรกิจรวม SCM เข้ากับเทคโนโลยีระบุสินค้าด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) คุณจึงติดต่อกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

โซลูชั่นจัดการซัพพลายเชนของ Microsoft Dynamics
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft