ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

นกแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยัดของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการบริหารงานของบริษัท สกาย เอเชีย จำกัด และมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่ดีเยี่ยม เปี่ยมด้วยมิตรภาพ และเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบาย ปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสู่ 5 จุดหมายหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ อุดรธานี ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช รองรับผู้โดยสารได้ 150 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 และมีแผนจะเพิ่มจำนวนเครื่องบิน และขยายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และออกไปยังประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  อ่านต่อ


Microsoft