ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
What's your next move?
Microsoft Dynamics CRM (xRM)
xRM แพล็ตฟอร์มเดียวที่รองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
เร่งกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเภท Line-Of-Business (LOB) ด้วย
แพล็ตฟอร์ม Microsoft Dynamics CRM ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและคล่องตัว
บริหารการเงิน
ควบคุมบัญชีแยกประเภท, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินค้าคงคลัง, การขาย, การจัดซื้อ, สินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสด ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารกลุ่มลูกค้า, ทำกิจกรรมทางการตลาด, ติดตามพฤติกรรมลูกค้า พร้อมกับจัดการทั้งด้านการขายและหลังการขาย
บริหารซัพพลายเชน
จัดการคลังสินค้า, การผลิตสินค้าตามคำสั่ง, วางแผนความต้องการ และประสานงานกับผู้ค้าผ่านระบบออนไลน์
การวิเคราะห์
บริหารงบประมาณ, สร้างและรวมรายงาน พร้อมแสดงแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ ในธุรกิจของคุณ
การผลิต
ประสานขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์, วางแผนความต้องการในการผลิต จนถึงวางแผนเวลาและการใช้พื้นที่ทำงาน
การกระจายสินค้า
ตรวจสอบสินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ และบริหารการจัดซื้อ, ประมาณการการขาย, อี-คอมเมิร์ซ และบริหารคลังสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตั้งแต่การรับสมัครไปจนถึงการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ ช่วยให้คุณพิจารณาและพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึงจัดทำรายงานต่างๆ ด้านบุคลากรได้อีกด้วย
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
ช่วยให้ผู้จัดการโครงการ, นักบัญชี และผู้บริหารเพิ่มผลกำไรให้กับโครงการ และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยบริหารทรัพยากร, ประมาณการค่าใช้จ่ายและงบประมาณ, ติดตามกำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมกับบริหารสัญญาและการเรียกเก็บเงิน
อีคอมเมิร์ซ
ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นอีคอมเมิร์ซตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ ไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งการค้าแบบ B2B และ B2C สำหรับทั้งด้านการซื้อและด้านการขาย ลูกค้าและซัพพลายเออร์จึงทำธุรกิจกับคุณได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อกับระบบของคุณโดยตรง
Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us

Microsoft