ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics (เดิมชื่อ Microsoft Business Solutions) คือ กลุ่มของโซลูชั่นสำหรับบริหารธุรกิจซึ่งสามารถปรับการทำงานและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยมีวิธีใช้งานที่คล้ายคลึงกันและสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นของไมโครซอฟท์ได้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะช่วย บริหารการเงิน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ ซัพพลายเชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการทำงานโดยอัตโนมัติ:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • Microsoft Forecaster

  • Microsoft Forecaster ทำงานกับระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) หลากหลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics เพื่อให้ขั้นตอนการทำงบประมาณและวางแผนง่ายขึ้น และเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุ้มค่าและรวดเร็ว คุณจึงสามารถตั้งงบประมาณที่ตรงกับความต้องการจริง วางแผนทางการเงินได้แม่นยำ

  • Microsoft Retail Management System

  • Microsoft Retail Management System เป็นโซลูชั่นสำหรับจุดขายสินค้าสำหรับผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถบริหารการทำงานในร้านค้าและในธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ค้าปลีกตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าอีกด้วย

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft