ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

โปรแกรม Microsoft CRM ไม่เพียงแต่กลมกลืนกับการทำงานของพนักงานเท่านั้น แต่โปรแกรมนี้ยังปรับแต่งให้สอดคล้องกับกลไกควบคุมและขั้นตอนการทำงานที่คุณมีอยู่เดิมได้โดยง่ายอีกด้วย คุณหรือพันธมิตรด้านไอทีสามารถแก้ไขแบบฟอร์มแอพพลิเคชัน ฟิลด์ข้อมูล และความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมและออปเจ็กต์ใหม่ๆลงไปได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

รูปแบบดังกล่าวทำให้คุณสามารถปรับแต่ง Microsoft CRM ให้สอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินธุรกิจของคุณได้โดยง่าย นอกจากนั้นคุณยังจะพบกับนวัตกรรมใหม่ๆด้านเวิร์กโฟลเป็นจำนวนมากที่ช่วยให้การใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิเช่นคำแนะนำการทำงานขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายงานอัตโนมัติเป็นต้น นอกจากนั้น Microsoft CRM ยังมีคุณสมบัติอื่นๆดังต่อไปนี้

  • โมดูลการตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณสร้างรายชื่อลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าขึ้นมาโดยง่าย รวมทั้งการทำแผนการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการประเมินผลของโครงการต่างๆด้วย ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถดึงข้อมูลมาจาก Microsoft CRM ไปสู่แอพพลิเคชันต่างๆของ Office ได้โดยง่าย อาทิเช่นสปรดชีท Microsoft Excel หรือเอกสารของ Word เป็นต้น
  • วิซาร์ด Quick Campaign ที่ช่วยให้พนักงานการตลาดและพนักงานขายส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังรายชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
    คอยติดตามผลที่เกิดขึ้นได้
  •  ระบบจัดตารางเวลาบริการ ซึ่งช่วยให้คุณบริหารทุกอย่างจากศูนย์กลาง ตั้งแต่การบันทึกปูมเหตุการณ์ การจัดสรรการบริการไปจนถึงการติดตามผลและการประเมินผลการบริหาร
  • การปรับแต่ง Microsoft CRM ให้เข้ากับขั้นตอนการทำธุรกิจของคุณได้โดยง่าย โดยการเพิ่มออปเจ็กต์และกิจกรรมลักษณะเฉพาะของคุณลงไป สามารถออกแบบหน้าจอเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละคน และการสร้างตรรกะทางธุรกิจลงไปในโปรแกรมจะทำให้ Microsoft CRM แปลงงานที่ต้องทำซ้ำๆให้กลายเป็นงานอัตโนมัติ อาทิเช่นการแจ้งการทำขั้นตอนต่อไป ส่งอีเมล์ และส่งคำเตือนให้ทราบเกี่ยวกับงานที่ยังทำค้างอยู่เป็นต้น การทำงานทุกอย่างที่ปราศจากข้อบกพร่องซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่าเดิม
  • การทำรายงานที่ยืดหยุ่น ที่ช่วยให้เหล่าผู้จัดการของแผนกต่างๆเข้าใจวิธีการทำธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้น คุณสามารถส่งข้อมูล CRM ไปยัง Microsoft Excel เพื่อทำการวิเคราะห์หรือส่งข้อมูล CRM ไปยัง Microsoft SharePoint Portal Server เพื่อทำการอัพเดตรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารหรือทำงานร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นต้น

Click Image to Enlarge
Click Image to Enlarge

 

Microsoft