ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

โปรแกรม Microsoft CRM ทำงานในแบบที่พนักงานไอทีของคุณต้องการ เนื่องจากโปรแกรมนี้อิงกับเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมของไมโครซอฟท์ที่ได้รับการรับรอง เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้ง่าย ผลดีที่เกิดขึ้นก็คือการติดตั้งที่รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่ลดลง และสามารถขยายระบบได้โดยง่ายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้น คุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานด้านไอทีประกอบด้วย

 • แบบฟอร์ม ฟิลด์ข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แก้ไขดัดแปลงได้โดยง่าย ดังนั้นผู้ใช้จะได้รับข้อมูลลักษณะเฉพาะ
  ที่พวกเขาต้องการโดยง่าย
 • เครื่องมือช่วยในการติดตั้งโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างคล่องตัว ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเซ็ตอัพ และสร้างความมั่นใจว่า
  การติดตั้งโปรแกรม Microsoft CRM ประสบความสำเร็จ
 • สามารถค้นหาข้อมูลที่มีปริมาณมากของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างแท้จริง
 • Microsoft Exchange Connector Deployment Wizard ที่ใช้ง่าย ซึ่งทำให้ Microsoft CRM ผสานการทำงานกับ
  Microsoft Exchange และ Outlook ได้โดยง่าย
 • เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้

 

Microsoft