ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
What's your next move?
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ Microsoft Forecaster

Microsoft Forecaster คือ โซลูชั่นสำหรับวางแผนและกำหนดงบประมาณ ที่ทำให้องค์กรของคุณสามารถควบคุมการเงิน, ค่าใช้จ่าย และป้องกันเหตุฉุกเฉินทางการเงิน ช่วยให้ทีมบริหารสามารถตั้งงบประมาณและวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น การประมาณการด้านการเงินที่สะท้อนความเป็นจริงนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง อยู่บนสมมุติฐานที่ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจและงบประมาณมักผิดจากความเป็นจริง เมื่อบริษัทวางแผนโดยอ้างอิงจากข้อมูลของปีที่แล้ว และเพิ่มตัวเลขให้มากขึ้น แทนที่จะตั้งงบประมาณโดยคำนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และผลวัดจากการดำเนินงาน Microsoft Forecaster จึงช่วยให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณโดยอิงจากจุดประสงค์และข้อมูลเชิงลึกของสภาพตลาดในปัจจุบัน ผลลัพธ์ก็คือ ให้ความถูกต้องมากขึ้น และมีการใช้งบประมาณเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังจากผู้รับผิดชอบ Microsoft Forecaster ทำให้การปรับงบประมาณและคาดการณ์ง่ายขึ้น โดยอิงจากสภาวะที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เผยแพร่: 13 มีนาคม 2549

ในหน้านี้

เพิ่มส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Microsoft Forecaster ช่วยประหยัดเวลา พร้อมกับเพิ่มคุณภาพและความแม่นยำของงบประมาณ ด้วยคุณสมบัติเช่น การแจ้งเตือนวันกำหนดส่งงานด้วยอีเมล์อัตโนมัติ และกระดานข่าวส่วนกลางที่แจ้งวัตถุประสงค์, เป้าหมาย, กลยุทธ์ทางธุรกิจ และคำแนะนำ ซึ่งทุกคนในองค์กรสามารถเรียกดูได้ การกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยจะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตผู้บริหารสามารถทราบเหตุผลที่มาของตัวเลขและสมมุติฐานต่างๆ จากผู้จัดการฝ่ายอื่นที่ให้ข้อมูลเพิ่มด้วยบันทึกและไฟล์แนบ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการประชุม นอกจากนี้ ผู้จัดการแผนกยังปรึกษากันเพื่อการทำงบประมาณที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น หากงบประมาณของโครงการหนึ่งถูกกระจายไปในหลายแผนก ก็สามารถพิจารณาผลรวมของงบประมาณในโครงการนั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

การคำนวณที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ Rollups ใน Microsoft Forecaster จะช่วยให้จัดผังบัญชีขององค์กรง่ายขึ้น โดย Rollups สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์แบบบริษัทแม่-บริษัทลูก ซึ่งสรุปรายการบัญชีที่บันทึกไว้ คุณสามารถสร้าง Rollups ให้กับบัญชี, ศูนย์รวมค่าใช้จ่าย หรือสมุดบัญชีอื่นที่ต้องการ ด้วยการกำหนด Rollups โดยใช้วิธี "ลากแล้ววาง" (Drag-and-Drop) และใช้ฟังก์ชั่น Restate เพื่อรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

วางใจในข้อมูลที่กำหนด

Microsoft Forecaster อนุญาตให้ผู้จัดการสามารถป้อนข้อมูลของตนเอง ซึ่งจะลดการป้อนข้อมูลซ้ำและลดความผิดพลาดได้ โดยเปลี่ยนหรือให้มีการคำนวณข้อมูลที่ศูนย์รวมค่าใช้จ่ายได้โดยตรง นอกจากนี้ ผลรวมของข้อมูลยังแสดงในรายงานทันทีที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป ส่วนผู้ดูแลงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยป้อนตัวเลขใหม่หรือระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนนี้จะมีผลกระทบให้เห็นในแผนงานทั้งหมด ผลก็คือ จัดทำงบประมาณได้รวดเร็ว และสามารถทำการแก้ไขซ้ำๆ ได้ตามต้องการ


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

Microsoft Forecaster ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้โดยการเชื่อมโยงขั้นตอนๆ ต่างในการทำงบประมาณเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำงบประมาณรายบุคคล, การเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณ, การประสานงบประมาณ และการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของข้อมูลและสมมุติฐานที่เป็นจริง ทำให้ได้งบประมาณที่สะท้อนความเป็นจริงและนำไปใช้งานในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลับไปยังส่วนบนของหน้า

กำหนดงบประมาณและควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

Microsoft Forecaster ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงบประมาณและวางแผน โดยทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลในอดีตและปัจจุบันได้จากรายงานทางการเงินและบัญชีแยกประเภท เพื่อช่วยให้ทำงบประมาณและวางแผนด้วยความแม่นยำและประหยัดเวลา, ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งจดหมาย ทั้งยังช่วยให้ทำงบประมาณอย่างแม่นยำ สะท้อนให้เห็นถึงแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มีจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, เอเชีย และออสเตรเลีย
รองรับภาษา อังกฤษ
ความต้องการระบบ ศึกษาข้อกำหนดทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Forecaster ได้ที่ ความต้องการระบบ
การสนับสนุน มีทางเลือกทั้งแบบมีผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน และทำการสนับสนุนด้วยตนเอง โดยเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา พิจารณาโปรแกรมสนับสนุน
การเชื่อมต่อ Microsoft Forecaster เชื่อมต่อกับข้อมูลบัญชีแยกประเภทใน Microsoft Dynamics (เดิมชื่อ Microsoft Business Solutions) และแอพพลิเคชั่นบัญชีแยกประเภทอื่นๆ โดยใช้องค์ประกอบ ExpressLink ในซอฟต์แวร์ Microsoft FRx ซึ่งอาจรวมอยู่ใน Microsoft Dynamics หรือเป็นส่วนขยายการทำงาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Microsoft Forecaster
การกำหนดค่าตามความต้องการ Microsoft Forecaster มีคุณสมบัติที่ทำให้พัฒนางบประมาณได้ตามแบบที่องค์กรของคุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในการกำหนดค่าของ Microsoft Forecaster
การฝึกอบรม มีหลักสูตรฝึกอบรมมากมายที่จะช่วยเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานของคุณ รายละเอียดทางเลือกในการฝึกอบรม
การจัดซื้อ ศึกษาภาพรวมของขั้นตอนการซื้อ, ทางเลือกในการชำระเงิน และข้อมูลทางด้านราคา

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ขั้นตอนต่อไป

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

More Information
Microsoft Forecaster worldwide
ระบบที่ใช้งานกับ Microsoft Forecaster
Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft