ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เปรียบเทียบคุณสมบัติและโมดูลต่อไปนี้ เพื่อตัดสินใจว่าโซลูชั่นใดเหมาะสำหรับคุณ

ระบบ
  GP Standard GP Professional
จำนวนผู้ใช้สูงสุด ไม่จำกัดจำนวน แต่ใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดจำนวน
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine - Service Pack 3a หรือใหม่กว่า (ฐานข้อมูลมีขนาดไม่เกิน 2 GB ต่อบริษัท) Microsoft Small Business Server Standard 2003 (ฐานข้อมูลมีขนาดไม่เกิน 2 GB ต่อบริษัท) Microsoft Small Business Server Premium 2003 (ไม่จำกัดขนาดฐานข้อมูล) Microsoft SQL Server 2000 (Service Pack 3a หรือใหม่กว่า) ไม่จำกัดขนาดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 7.0 (Service Pack 4 หรือใหม่กว่า) Microsoft SQL Server 2000 (Service Pack 3a หรือใหม่กว่า) ไม่จำกัดขนาดฐานข้อมูล
การเข้าสู่ระบบ ต้องล็อกอิน ต้องล็อกอิน
การแบ็คอัพและกู้คืนข้อมูล มีคุณสมบัติการแบ็คอัพและกู้คืนข้อมูลในตัว มีคุณสมบัติการแบ็คอัพและกู้คืนข้อมูลในตัว
การรักษาความปลอดภัย สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงฟอร์ม, วินโดว์, ฟิลด์ และโปรแกรม สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงฟอร์ม, วินโดว์, ฟิลด์ และโปรแกรม
สกุลเงิน รองรับหลายสกุลเงิน รองรับหลายสกุลเงิน
ระดับผู้ใช้ สามารถกำหนดระดับผู้ใช้และกำหนดระดับให้กับกลุ่มผู้ใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดเวลาและความยุ่งยากลง สามารถกำหนดระดับผู้ใช้และกำหนดระดับให้กับกลุ่มผู้ใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดเวลาและความยุ่งยากลง
การผ่านรายการบัญชี มีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดเอง โดยรองรับการทำงานแบตช์แบบ "To" หรือ "Through" หรือผ่านแต่ละรายการไปยังบัญชีแยกประเภท มีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดเอง โดยรองรับการทำงานแบตช์แบบ "To" หรือ "Through" หรือผ่านแต่ละรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
วินโดว์เตือนความจำ เพื่อจัดการงานและเอกสารที่มีผู้มอบหมาย โดยแสดงตามวันกำหนดส่ง เพื่อจัดการงานและเอกสารที่มีผู้มอบหมาย โดยแสดงตามวันกำหนดส่ง
Letter Writing Wizard แนะนำขั้นตอนในการเขียนจดหมายสำหรับผู้ค้า, ลูกค้า และพนักงาน แนะนำขั้นตอนในการเขียนจดหมายสำหรับผู้ค้า, ลูกค้า และพนักงาน
Setup Wizards ช่วยในการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ช่วยในการติดตั้งซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
การทำงานกับ Microsoft MapPoint ได้ ได้
การทำงานกับ Microsoft Small Business Services ไม่ได้ ไม่ได้
การทำงานกับ SmartTag ได้ ได้
การทำงานกับ Windows Messenger ไม่ได้ ไม่ได้
บัญชีแยกประเภท
  GP Standard GP Professional
จำนวนบัญชีแยกประเภท ไม่จำกัด ไม่จำกัด
บัญชี สูงสุด: 66 ตัวอักษร 10 กลุ่ม (บัญชีการเงินและสถิติ) สูงสุด: 66 ตัวอักษร 10 กลุ่ม (บัญชีการเงินและสถิติ)
Unit Accounts สามารถใช้เพื่อติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินได้ สามารถใช้เพื่อติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินได้
Fixed/Variable Allocation Accounts สามารถใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางการเงิน สามารถใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางการเงิน
Account Alias ใช้เพื่อช่วยในการค้นหาบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะ ใช้เพื่อช่วยในการค้นหาบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะ
ปฏิทินกระแสเงินสด สำหรับเรียกดูกระแสเงินสดของวันที่ต้องการ และประมาณการเงินเข้า-ออกในอนาคต สำหรับเรียกดูกระแสเงินสดของวันที่ต้องการ และประมาณการเงินเข้า-ออกในอนาคต
Miscellaneous Checks รวมอยู่ในแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับธนาคาร รวมอยู่ในแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับธนาคาร
ระดับการรักษาความปลอดภัยของบัญชี ไม่มี จำกัดสิทธิของผู้ใช้ได้ตามกลุ่มบัญชีแยกประเภท
บัญชีเงินเดือน
  GP Standard GP Professional
พนักงาน สามารถกำหนดข้อมูลบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่รองรับผู้ใช้งานได้ไม่เกิน 500 รายต่อบริษัท สามารถกำหนดข้อมูลพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวน
การชดเชยรายได้ มีฟังก์ชั่นด้านการชดเชยรายได้ มีฟังก์ชั่นด้านการชดเชยรายได้
การกำหนดการจ่ายเงินเดือน ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง
Shift Differentials มี มี
บัญชีเจ้าหนี้
  GP Standard GP Professional
จำนวนบัญชีของผู้ขาย ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ระดับของผู้ขาย สามารถกำหนดระดับผู้ขายและกำหนดระดับให้กับกลุ่มผู้ขายใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง สามารถกำหนดระดับผู้ขายและกำหนดระดับให้กับกลุ่มผู้ขายใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง
Aging Periods สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ 7 ช่วง และกำหนดช่วงเวลาภาระค้างจ่ายในปัจจุบันได้ สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ 7 ช่วง และกำหนดช่วงเวลาภาระค้างจ่ายในปัจจุบันได้
การตรวจสอบเจ้าหนี้ มีคุณสมบัติและการตรวจสอบที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ มีคุณสมบัติและการตรวจสอบที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้
การชำระเงินเป็นงวด สามารถกำหนดเวลาชำระ, คำนวณดอกเบี้ยและเงินต้น และสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย, จำนวนเงินทั้งหมด, ความถี่ และจำนวนเงินในแต่ละงวด สามารถกำหนดเวลาชำระ, คำนวณดอกเบี้ยและเงินต้น และสร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย, จำนวนเงินทั้งหมด, ความถี่ และจำนวนเงินในแต่ละงวด
การรวมยอดของผู้ค้า/ลูกค้า ไม่ได้ สามารถรวมยอดของผู้ค้าที่เป็นลูกค้าได้
บัญชีลูกหนี้
  GP Standard GP Professional
รหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับ: จำนวนหนี้สูญสูงสุด, ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเงิน, เพิ่มชื่อลูกค้าระหว่างทำธุรกรรม, พิมพ์เช็คคืนเงิน, เปลี่ยนสถานะลูกค้า และเพิ่มหรืออนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมเกินวงเงิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับ: จำนวนหนี้สูญสูงสุด, ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเงิน, เพิ่มชื่อลูกค้าระหว่างทำธุรกรรม, พิมพ์เช็คคืนเงิน, เปลี่ยนสถานะลูกค้า และเพิ่มหรืออนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมเกินวงเงิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
รายการบัญชีลูกหนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานเกี่ยวกับรายการบัญชีลูกหนี้เองได้ ผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานเกี่ยวกับรายการบัญชีลูกหนี้เองได้
รูปแบบรายการบัญชีลูกหนี้
 • ฟอร์มเปล่า
 • ผู้ใช้กำหนดเอง
 • ฟอร์มแบบยาว
 • ฟอร์มแบบสั้น
 • ฟอร์มด้านข้าง
 • ฟอร์มสั้นแบบต่อเนื่อง
 • ฟอร์มด้านข้างแบบต่อเนื่อง
 • ฟอร์มยาวแบบหลายสกุลเงิน
 • ฟอร์มเปล่าแบบหลายสกุลเงิน
 • ฟอร์มเปล่า
 • ผู้ใช้กำหนดเอง
 • ฟอร์มแบบยาว
 • ฟอร์มแบบสั้น
 • ฟอร์มด้านข้าง
 • ฟอร์มสั้นแบบต่อเนื่อง
 • ฟอร์มด้านข้างแบบต่อเนื่อง
 • ฟอร์มยาวแบบหลายสกุลเงิน
 • ฟอร์มเปล่าแบบหลายสกุลเงิน
ประเภทของลูกค้า มีทั้งลูกค้าแบบ Balance Forward และ Open Item มีทั้งลูกค้าแบบ Balance Forward และ Open Item
ระดับของลูกค้า สามารถกำหนดระดับลูกค้าและกำหนดระดับให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง สามารถกำหนดระดับลูกค้าและกำหนดระดับให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง
เช็คคืนเงิน สามารถสร้างบันทึกเดบิตลูกหนี้ของลูกค้าที่มียอดคงค้าง และพิมพ์เช็คให้ลูกค้าได้ สามารถสร้างบันทึกเดบิตลูกหนี้ของลูกค้าที่มียอดคงค้าง และพิมพ์เช็คให้ลูกค้าได้
National Accounts ไม่มี สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีของลูกค้า และรับเงินสดข้ามระหว่างบัญชีในกลุ่ม National Account ได้
การรวมยอดของผู้ค้า/ลูกค้า ไม่ได้ สามารถรวมยอดคงค้างของผู้ค้าที่เป็นลูกค้าได้
การบริหารสินค้าคงคลัง
  GP Standard GP Professional
หน่วยในการวัด สามารถกำหนดหน่วยนับสินค้าได้หลายแบบ สามารถกำหนดหน่วยนับสินค้าได้หลายแบบ
ระดับราคา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ติดตามหมายเลข Serial และล็อต รองรับการออกหมายเลขอัตโนมัติให้แก่สินค้าในคลัง เพื่อให้สามารถแยกสินค้าที่คล้ายกันได้ด้วยหมายเลขสินค้าเดียวกัน รองรับการออกหมายเลขอัตโนมัติให้แก่สินค้าในคลัง เพื่อให้สามารถแยกสินค้าที่คล้ายกันได้ด้วยหมายเลขสินค้าเดียวกัน
การจัดระดับสินค้า สามารถกำหนดระดับสินค้าและกำหนดระดับให้กับกลุ่มสินค้าใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง สามารถกำหนดระดับสินค้าและกำหนดระดับให้กับกลุ่มสินค้าใหม่ ซึ่งช่วยและความยุ่งยากลง
สถานที่ตั้งคลังสินค้า กำหนดที่ตั้งคลังสินค้าได้หลายสถานที่ กำหนดที่ตั้งคลังสินค้าได้หลายสถานที่
สถานะของสินค้า แบ่งเป็น มีอยู่ในคลัง, จัดสรรแล้ว, พร้อมขาย, ขายไปแล้ว, ส่งคืน, กำลังใช้อยู่, อยู่ระหว่างให้บริการ, เสียหาย, ค้างส่ง, มีผู้ต้องการ, อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ และนำส่ง แบ่งเป็น มีอยู่ในคลัง, จัดสรรแล้ว, พร้อมขาย, ขายไปแล้ว, ส่งคืน, กำลังใช้อยู่, อยู่ระหว่างให้บริการ, เสียหาย, ค้างส่ง, มีผู้ต้องการ, อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ และนำส่ง
วิธีคิดต้นทุน ประกอบด้วย FIFO Perpetual, LIFO Perpetual, Average, FIFO Periodic และ LIFO Periodic ประกอบด้วย FIFO Perpetual, LIFO Perpetual, Average, FIFO Periodic และ LIFO Periodic
ABC Analysis ABC Analysis wizard ช่วยวิเคราะห์การใช้สินค้าและจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ABC Analysis wizard ช่วยวิเคราะห์การใช้สินค้าและจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทสินค้า ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย, สินค้าที่เลิกผลิตแล้ว, สินค้าเบ็ดเตล็ด, สินค้าเป็นชุด, บริการ และสินค้าค่าธรรมเนียมคงที่ ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย, สินค้าที่เลิกผลิตแล้ว, สินค้าเบ็ดเตล็ด, สินค้าเป็นชุด, บริการ และสินค้าค่าธรรมเนียมคงที่
การประกอบสินค้า สามารถป้อนรายการวัตถุดิบสำหรับการผลิต และทำรายการชั่วคราวสำหรับสินค้าเป็นชุดได้ สามารถป้อนรายการวัตถุดิบสำหรับการผลิต และทำรายการชั่วคราวสำหรับสินค้าเป็นชุดได้
สินค้าในหีบห่อ ติดตามสินค้าในคลังและสามารถติดตามสินค้าในหีบห่อของแต่ละคลังได้ ติดตามสินค้าในคลังและสามารถติดตามสินค้าในหีบห่อของแต่ละคลังได้
ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ สามารถกำหนดกลุ่มของค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ เพื่อบันทึกได้หลายๆ รายการพร้อมกันในครั้งเดียว สามารถกำหนดกลุ่มของค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ เพื่อบันทึกได้หลายๆ รายการพร้อมกันในครั้งเดียว
การจัดการรายการสั่งซื้อ
  GP Standard GP Professional
Drop Ship Purchase Orders สามารถส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคลังสินค้า สามารถส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคลังสินค้า
ประเภทเอกสาร ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จ, ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้, Drop Shipment, Blanket, Drop Ship Blanket ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จ, ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้, Drop Shipment, Blanket, Drop Ship Blanket
การคืนใบสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว สามารถลบรายการออกจากคลัง หรือลดหนี้จากรายการสั่งซื้อครั้งก่อนได้ หลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว สามารถลบรายการออกจากคลัง หรือลดหนี้จากรายการสั่งซื้อครั้งก่อนได้
การทำใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ ได้
ผู้ซื้อ มี มี
ตรวจสอบวันที่ ติดตามวันขอซื้อ, วันที่ต้องการ, วันสั่งซื้อ, วันที่กำหนด, วันกำหนดส่งของ และวันส่งสินค้า ติดตามวันขอซื้อ, วันที่ต้องการ, วันสั่งซื้อ, วันที่กำหนด, วันกำหนดส่งของ และวันส่งสินค้า
การเรียกดูข้อมูล เรียกดูรายการสั่งซื้อและข้อมูลรายการชำระเงินแยกเป็นอิสระต่อกันได้ เรียกดูรายการสั่งซื้อและข้อมูลรายการชำระเงินแยกเป็นอิสระต่อกันได้
ฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง กำหนดได้ 35 ฟิลด์ กำหนดได้ 35 ฟิลด์
การจัดการรายการขาย
  GP Standard GP Professional
ประเภทของเอกสาร ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับสินค้า, เอกสารคืนสินค้า และเอกสารสินค้าค้างส่ง ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับสินค้า, เอกสารคืนสินค้า, เอกสารสินค้าค้างส่ง และใบสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม
ทำคำสั่งซื้อเป็นกลุ่ม ได้ ได้
หยุดกระบวนการขาย ควบคุมการประมวลผลเอกสารการขาย ณ ขั้นตอนต่างๆ ควบคุมการประมวลผลเอกสารการขาย ณ ขั้นตอนต่างๆ
แยกกระบวนการขายเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถแยกการขายเพิ่มเติมได้โดยอิสระ ผู้ใช้สามารถแยกการขายเพิ่มเติมได้โดยอิสระ
ฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง กำหนดได้ 17 ฟิลด์ กำหนดได้ 17 ฟิลด์
ค่าคอมมิชชั่น สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานขายทุกคน ในทุกพื้นที่ สามารถบันทึก, แก้ไข และแยกค่าคอมมิชชั่นจากการขายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเรียกดูรายงานจากแอพพลิเคชั่นที่บันทึกวันที่ของคอมมิชชั่นได้ สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานขายทุกคน ในทุกพื้นที่ สามารถบันทึก, แก้ไข และแยกค่าคอมมิชชั่นจากการขายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเรียกดูรายงานจากแอพพลิเคชั่นที่บันทึกวันที่ของคอมมิชชั่นได้
การเรียกดูข้อมูล เรียกดูรายการขายและข้อมูลการชำระเงินแยกเป็นอิสระต่อกันได้ เรียกดูรายการขายและข้อมูลการชำระเงินแยกเป็นอิสระต่อกันได้
การเชื่อมต่อการขายกับการสั่งซื้อ ได้ ได้
สินทรัพย์ถาวร
  GP Standard GP Professional
สมุดบัญชี ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน
ฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง 15 15
ประเมินค่าเสื่อมราคา ได้ ได้
การทำธุรกรรมจำนวนมาก ได้ ได้
การทำรายงาน
  GP Standard GP Professional
การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินระดับสูง การวิเคราะห์ Cube สำหรับ Excel Advanced Financial Analysis FRx Forecaster
การเพิ่มฟิลด์ในรายงาน ได้ ได้
เครื่องมือการสร้างรายงาน
 • SmartList
 • Report Writer
 • Crystal Reports Professional Edition
 • FRx Financial Reporter (Designer User)
 • FRx Drill Down Viewer
 • การวิเคราะห์การเงินระดับสูง
 • SmartList
 • Report Writer
 • Crystal Reports Professional Edition
 • FRx Components ทั้งหมด
 • การวิเคราะห์การเงินระดับสูง
ชุดเครื่องมือ
  GP Standard GP Professional
เครื่องมือปรับการทำงานและการเชื่อมต่อ
 • เครื่องมือปรับพร้อมด้วย VBA
 • eConnect
 • Integration Manager
 • Integration Assistant สำหรับ Excel
 • SQL Direct Access
 • เครื่องมือปรับพร้อมด้วย VBA
 • eConnect
 • Integration Manager
 • Integration Assistant สำหรับ Excel
 • SQL Direct Access
 • Dexterity
การบริการระดับสูง
  GP Standard GP Professional
บริการและการสนับสนุน การสนับสนุน:
 • ลูกค้าสามารถเลือกการบริการที่เหมาะกับธุรกิจของตน ได้แก่แผนบริการแบบ Standard A, Standard B และ Premier Services
 • ทุกแผนให้การรับประกันเวลาตอบกลับ (1 หรือ 3 ชั่วโมง)
 • เกือบทุกแผนจะให้อุปกรณ์การเรียนรู้
 • มีการช่วยเหลือแบบชำระเงินล่วงหน้าในราคาย่อมเยา
 • เข้าใช้เว็บไซต์ที่มีบริการมากมาย
การฝึกอบรม:
 • ห้องสมุด eLearning
 • eCourses
 • ชุดฝึกอบรม
 • ขั้นตอนพื้นฐาน
 • คู่มือการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมในชั้นเรียน
การสนับสนุน:
 • ลูกค้าสามารถเลือกการบริการที่เหมาะกับธุรกิจของตน ได้แก่แผนบริการแบบ Standard A, Standard B และ Premier Services
 • ทุกแผนให้การรับประกันเวลาตอบกลับ (1 หรือ 3 ชั่วโมง)
 • เกือบทุกแผนจะให้อุปกรณ์การเรียนรู้
 • มีการช่วยเหลือแบบชำระเงินล่วงหน้าในราคาย่อมเยา
 • เข้าใช้เว็บไซต์ที่มีบริการมากมาย
การฝึกอบรม:
 • ห้องสมุด eLearning
 • eCourses
 • ชุดฝึกอบรม
 • ขั้นตอนพื้นฐาน
 • คู่มือการฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมในชั้นเรียน

ย้อนกลับไปด้านบนสุดของหน้า

More Information
Microsoft Dynamics GP worldwide
ระบบที่ใช้งานกับ Microsoft Dynamics GP 9.0
เปรียบเทียบ Microsoft Dynamics GP รุ่น Standard และ Professional
ขจัดอุปสรรคที่มีต่อประสิทธิภาพและนวัตกรรมด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีแบบง่ายๆ
Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft