ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ระบบที่ใช้งานกับ Microsoft Dynamics GP 9.0

อัพเดท: 7 ธันวาคม 2548

ไมโครซอฟท์สนับสนุนข้อแนะนำด้านฮาร์ดแวร์, เซิร์ฟเวอร์ และเทอร์มินัลเซิฟเวอร์สำหรับ Microsoft Dynamics GP 9.0 (เดิมเรียกว่า Microsoft Business Solutions-Great Plains) ซึ่งแสดงการติดตั้งทั้งไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ในระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง และระดับสูงของ

 • Microsoft Dynamics GP 9.0 Professional - Microsoft SQL Server
 • Microsoft Dynamics GP 9.0 Standard - Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งที่คุณกำหนด ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามระดับที่คุณต้องการ

ในหน้านี้

ความต้องการของไคลเอนท์

องค์ประกอบ ความต้องการ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional Service Pack (SP) 2 หรือ Microsoft Windows XP Tablet PC Edition1 หรือ Microsoft Windows 2000 Professional SP 4
โปรเซสเซอร์ Pentium III 1.2 GHz หรือเทียบเท่า
เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 600 MB หรือมากกว่า (ที่ไดเร็กทอรีหลักของระบบ)
หน่วยความจำ 256 MB (แนะนำให้มี 512 MB)
การ์ดเครือข่าย Ethernet แบบ 100Base-T หรือ 1000Base-T

1Microsoft Windows XP Tablet PC Edition สนับสนุนเฉพาะการเชื่อมต่อกับ LAN เท่านั้น ไม่สนับสนุนและไม่แนะนำให้ใช้กับการทำงานแบบไร้สาย


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

คำแนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์

ลองพิจารณาองค์ประกอบของลูกค้าต่อไปนี้ เพื่อตัดสินใจว่าองค์ประกอบแบบใดจะเหมาะกับจำนวนผู้ใช้, โมดูล และปริมาณธุรกรรมขององค์กรคุณ

องค์ประกอบลูกค้าแบบที่ 1
ใช้องค์ประกอบแบบนี้หากคุณ:

 • ใช้โมดูล Financial Series เพียงอย่างเดียว
 • มีผู้ใช้งาน Microsoft SQL Server พร้อมกันไม่เกิน 15 คน หรือมีผู้ใช้งาน MSDE 2000 พร้อมกันไม่เกิน 10 คน
 • ใช้ Report Writer ใน Visual FoxPro 80, Crystal Reports หรือ FRx
 • มีธุรกรรมน้อยว่า 500 รายการต่อวัน
 • นำเข้าข้อมูลน้อยมาก
 • มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Microsoft SQL Server โดยเฉพาะ
 • แนะนำให้ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับ MSDE 2000 โดยเฉพาะเท่านั้น

องค์ประกอบ ความต้องการ
ฐานข้อมูล
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Service Pack (SP) 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition SP 4
 • MSDE 2000 SP 41
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server Service Pack (SP) 4 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP 1 หรือ Microsoft Windows 2000 Small Business Server SP 4 หรือ Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP 1 หรือ Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP 1 (สำหรับ MSDE เท่านั้น)
โปรเซสเซอร์2 Pentium IV 2.4 GHz 2 โปรเซสเซอร์ (หรือเทียบเท่า)
ระบบดิสก์ ระบบขั้นต่ำสำหรับ Microsoft SQL Server :
RAID 5 สำหรับระบบปฏิบัติการ, แอพพลิเคชั่น และไฟล์ฐานข้อมูล หากมีเนื้อที่ว่างมากขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft SQL Server ขอแนะนำให้ใช้ตัวควบคุมแบบ dual-channel fast/wide SCSI-2

ระบบที่แนะนำให้ใช้สำหรับ Microsoft SQL Server :
RAID 1 สำหรับระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น, RAID 5 สำหรับไฟล์ฐานข้อมูล สำหรับการใช้ MSDE 2000 ไม่จำเป็นต้องใช้กับระบบ RAID
หน่วยความจำ อย่างน้อย 1 GB
การ์ดเครือข่าย Ethernet 32-บิตแบบ Full Duplex 10/100 MB

1คุณสามารถติดตั้ง MSDE 2000 ลงบนระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้แก่ Microsoft Windows XP Professional SP 2 และ Microsoft Windows 2000 Professional SP 4 (อ่านข้อ 5 ในหมายเหตุ)

2ควรใช้โปรเซสเซอร์ที่สามารถอัพเกรดได้


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

องค์ประกอบลูกค้าแบบที่ 2
ใช้องค์ประกอบแบบนี้หากคุณ:

 • ใช้โมดูล Financial Series
 • ใช้โมดูล Distribution Series พอสมควร
 • ใช้โมดูล Field Service Series
 • ใช้โมดูล Manufacturing Series พอสมควร
 • มีผู้ใช้งานพร้อมกัน 10-30 คน
 • ใช้ Terminal Server
 • ใช้ Report Writer, Crystal Reports หรือ FRx
 • สร้าง OLAP cube เป็นบางครั้ง
 • ใช้ eConnect/Integration Manager หรือทำการนำเข้าข้อมูล
 • มีธุรกรรม 500-2,000 รายการต่อวัน (การขาย (SOP และ/หรือ RM), บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีแยกประเภท)
 • มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Microsoft SQL Server โดยเฉพาะ

องค์ประกอบ ความต้องการ
ฐานข้อมูล
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 (64-bit) SP 4
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server Service Pack (SP) 4 หรือ Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP 4 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP 1 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 1
โปรเซสเซอร์1 Xeon 2.4 GHz 2 โปรเซสเซอร์ (หรือเทียบเท่า)
ระบบดิสก์2
 • RAID 1 สำหรับระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น (2 ดิสก์)
 • RAID 1 สำหรับไฟล์บันทึกการทำงานของฐานข้อมูล (2 ดิสก์)
 • RAID 5 (อย่างน้อย 4 ดิสก์) หรือ RAID 10 (อย่างน้อย 8 ดิสก์) สำหรับไฟล์ข้อมูล
 • RAID 1 สำหรับ TempDB (2 ดิสก์) ไม่จำเป็นแต่ขอแนะนำให้มี
 • RAID 0 สำหรับการสำรองของ SQL Server (full และ log) (2 ดิสก์)
หน่วยความจำ3 อย่างน้อย 2 GB
การ์ดเครือข่าย4 Ethernet หรือ Fiber PCI NIC แบบ 100-bit 10/100 MB จำนวน 2 ชุด

1จะต้องสามารถอัพเกรดเป็น 4 โปรเซสเซอร์ได้

2หากมีเนื้อที่ว่างมากขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft SQL Server คุณจะต้องเพิ่มจำนวนดิสก์ในระบบ RAID 5 เพื่อรองรับการทำงานที่ 2,000 ธุรกรรมต่อวัน ซึ่งขอแนะนำให้มีดิสก์เพื่อสำรองข้อมูลและ Log ต่างหาก และแนะนำให้ใช้ Ultra SCSI 3 หรือ Fiber Controller

3หากมีหน่วยความจำมากกว่า 2 GB ให้เปิดใช้ 3 GB หรือ PAE ในไฟล์ boot.ini ในกรณีที่มีการติดตั้ง: Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Standard Edition หรือ Windows Server 2003 Enterprise Edition และ SQL Server Enterprise Edition อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความ Q283037 และเพิ่มหน่วยความจำเป็น 4 GB ถ้าจำเป็น

4ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สวิตช์ของเครือข่ายสามารถรองรับปริมาณการใช้งานในเครือข่ายได้


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

องค์ประกอบลูกค้าแบบที่ 3
ใช้องค์ประกอบแบบนี้หากคุณ:

 • ใช้โมดูล Financials Series และโมดูล Distribution Series อย่างมาก
 • ใช้โมดูล Field Service Series และโมดูล Manufacturing Series อย่างมาก
 • มีผู้ใช้งานพร้อมกันมากกว่า 25 คน
 • ใช้ Terminal Server ที่รัน Citrix MetaFrame
 • ใช้ Report Writer, Crystal Reports หรือ FRx อย่างมาก
 • ใช้การนำเข้าข้อมูลอย่างมาก เช่น eConnect
 • มีธุรกรรม 2,000-5,000 รายการต่อวัน (การขาย (SOP และ/หรือ RM), บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีแยกประเภท)
 • สร้าง OLAP cube บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Microsoft SQL Server โดยเฉพาะ

องค์ประกอบ ความต้องการ
ฐานข้อมูล
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 (64-bit) SP 4
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack (SP) 4 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP 1 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 1
โปรเซสเซอร์1 Xeon 2.4 GHz 4 โปรเซสเซอร์ (หรือเทียบเท่า)
ระบบดิสก์2
 • RAID 1 สำหรับระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น (2 ดิสก์)
 • RAID 1 สำหรับไฟล์บันทึกการทำงานของฐานข้อมูล (4 ดิสก์)
 • RAID 1 สำหรับ TempDB (4 ดิสก์)
 • RAID 0 สำหรับการสำรองของ SQL Server (full และ log) (2 ดิสก์)
 • RAID 10 สำหรับไฟล์ข้อมูล (อย่างน้อย 8 ดิสก์)
หน่วยความจำ3 อย่างน้อย 4 GB
การ์ดเครือข่าย4 Ethernet หรือ Fiber PCI NIC แบบ 1000Base-T

1จะต้องสามารถอัพเกรดเป็นโปรเซสเซอร์ 8 GB หรือสูงกว่าได้

2หากมีเนื้อที่ว่างมากขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft SQL Server คุณจะต้องเพิ่มจำนวนดิสก์ในระบบ RAID 5 หรือ RAID 10 เพื่อรองรับการทำงานที่ 5,000 ธุรกรรมต่อวัน ซึ่งขอแนะนำให้มีดิสก์เพื่อสำรองข้อมูลและ Log ต่างหาก

3ให้เปิดใช้ 3 GB หรือ PAE ในไฟล์ boot.ini ในกรณีที่มีการติดตั้ง: Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Standard Edition หรือ Windows Server 2003 Enterprise Edition และ SQL Server Enterprise Edition อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความ Q283037 และเพิ่มหน่วยความจำเป็น 8 GB ถ้าจำเป็น

4ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สวิตช์ของเครือข่ายสามารถรองรับปริมาณการใช้งานในเครือข่ายได้


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ความต้องการของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

ไมโครซอฟท์ขอแนะนำให้ใช้ Terminal Server/Citrix Server ในการรัน Microsoft Dynamics GP 9.0 โดยเฉพาะ ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงหากรัน Microsoft SQL Server บน Terminal Server/Citrix Server ดังนั้น ไมโครซอฟท์ขอแนะนำให้ใช้ Terminal Server และ/หรือ Citrix บนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่ง และใช้ Microsoft SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่ง

องค์ประกอบ ความต้องการ
ฐานข้อมูล
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition SP 4
 • Microsoft SQL Server 2000 (64-bit) SP 4
 • MSDE 2000 SP 4

และแนะนำให้ใช้1
 • Citrix MetaFrame XP SP 2
 • Citrix Presentation Server 3.0
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server Service Pack (SP) 4 หรือ Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP 4, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP 1 หรือ Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP 1
โปรเซสเซอร์2 Pentium IV 2.4 GHz 2 โปรเซสเซอร์ (หรือเทียบเท่า)
ระบบดิสก์ RAID 1 สำหรับระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น (2 ดิสก์)
หน่วยความจำ3 อย่างน้อย 1 GB
การ์ดเครือข่าย4 Ethernet 100Base-T หรือ 1000Base-T จำนวน 1-2 ชุด หรือ Single Fiber PCI
ผู้ใช้5 จำนวน 15-20 ผู้ใช้ต่อ Terminal Server

1คำแนะนำอ้างอิงจากผู้ใช้จำนวน 15-20 รายสำหรับแต่ละ Terminal Server

2จะต้องสามารถอัพเกรดเป็นโปรเซสเซอร์ 8 GB หรือสูงกว่าได้

3จำนวนหน่วยความจำที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน Terminal Server พร้อมกัน

4แนะนำให้มีผู้ใช้ไม่เกิน 25 รายต่อการ์ด 100Base-T นอกจากจะมีการติดตั้ง Fiber NIC ซึ่งในกรณีนี้ SQL Server ควรจะมี Fiber NIC ติดตั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครือข่าย และควรตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สวิตช์ของเครือข่ายสามารถรองรับปริมาณการใช้งานในเครือข่ายได้

5อาจต้องเพิ่มหน่วยความจำหรือความเร็วของโปรเซสเซอร์หากมีผู้ใช้มากขึ้น ผู้ใช้ FRx หรือ Crystal Reports ผ่าน Terminal Services อาจต้องเพิ่มคุณภาพฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

หมายเหตุ

 1. เอกสารนี้ใช้องค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบจากไมโครซอฟท์และมีการสนับสนุนทางเทคนิค โดยไม่แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้ ซึ่งจะไม่บริการสนับสนุนทางเทคนิคให้ ขณะนี้ยังมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง และจะมีรายชื่อใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทคโนโลยีผ่านการทดสอบและได้รับการสนับสนุนแล้ว
 2. Microsoft Office 2000, Office XP และ Office 2003 ได้รับการทดสอบและสนับสนุน Microsoft Dynamics GP 9.0 แล้ว โดยระบบปฏิบัติการแบบ 64-บิต ซึ่งรวมถึง Windows 2003 x64 และ Windows XP x64 จะไม่รองรับแอพพลิเคชั่นไคลเอนท์ของ Microsoft Dynamics GP
 3. ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบ 64-บิตได้
 4. เราใช้โปรเซสเซอร์ Intel Pentium เป็นแพล็ตฟอร์มในการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความเร็ว ไม่ใช่ชนิดของโปรเซสเซอร์
 5. หากรัน MSDE 2000 บน Windows XP SP 2 หรือรัน Microsoft SQL Server บน Windows Server 2003 SP 1 กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;842242&Product=winxp ซึ่งต้องเปิดพอร์ต 1433 ของ TCP/IP ใน Windows Firewall เพื่อยอมรับคำสั่ง Open Database Connectivity (ODBC) ที่ส่งเข้ามา


กลับไปยังส่วนบนของหน้า

More Information
Microsoft Dynamics GP worldwide
ระบบที่ใช้งานกับ Microsoft Dynamics GP 9.0
เปรียบเทียบ Microsoft Dynamics GP รุ่น Standard และ Professional
ขจัดอุปสรรคที่มีต่อประสิทธิภาพและนวัตกรรมด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีแบบง่ายๆ
Product
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
Business Needs
บริหารการเงิน
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริหารซัพพลายเชน
การวิเคราะห์
การผลิต
การกระจายสินค้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการและการทำบัญชี
อีคอมเมิร์ซ
Related Links
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Case Studies
Microsoft Dynamics Worldwide
Contact Us


Microsoft