ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
Partner Award 2008
Dynamics NAV Overview What's new in Dynamics NAV 2009 Product Demos Editions System Requirements
การสาธิตเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2009 คือ Business management solution สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถสร้างเครื่องมือและข้อมูลให้แก่พนักงานเพื่อให้สามารถยกระดับธุรกิจของตนได้

Get Silverlight Player

ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง Silverlight Plugin เพื่อรับชมมวีดีโอสาธิต
หากไม่ต้องการติดตั้ง Silverlight Plugin ท่านสามารถดูวีดีโอได้ที่นี่Microsoft