ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
What's your next move?
Dynamics NAV Overview What's new in Dynamics NAV 2009 Product Demos Editions System Requirements
  การเลือกใช้งาน Microsoft Dynamics NAV อิดิชันต่างๆ

หาโซลูชันที่คุณต้องการนำไปใช้งานได้แล้ววันนี้ โดยมีออปชันสำหรับเพิ่มฟังก์ชันต่างๆในภายหลังได้โดยง่าย เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเหล่านั้น โดยที่ Business Ready Licensing เปิดโอกาสให้คุณเลือก Microsoft Dynamics NAV หนึ่งในสองอิดิชันพร้อมทั้งคอมโพเน้นต์เพิ่มเติมที่ต้องการได้ Business Ready Licensing มีออปชันในการซื้อและการอัพเกรดที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มเติมคุณสมบัติต่างๆเมื่อถึงเวลา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Ready Licensing ได้ทีนี่

Business Ready Licensing Editions

Business Essentials สำหรับลูกค้าที่ต้องการฟังก์ชันบริหารระบบการเงินและการค้าที่มีระบบการเงิน ระบบซับพลายเชน ระบบข่าวกรองธุรกิจ และขั้นตอนการทำรายงานแบบเบ็ดเสร็จในตัว ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการทำงานได้โดยง่ายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตกว่าเดิม

Advanced Management: สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตที่ต้องการโซลูชันที่ปรับตัวได้ ซึ่งมีฟังก์ชันทางการเงิน ระบบบัญชี ระบบข่าวกรองธุรกิจ และระบบจัดทำรายงาน ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง โดยที่ Advanced Management มีฟังก์ชันทุกชนิดของ Business Essentials อยู่ในตัว

คอมโพเน้นต์เพิ่มเติม: คอมโพเน้นต์เพิ่มเติม (เลือกได้ตามความพอใจ) มีให้สำหรับลูกค้า Business Essentials และ Advanced Management โดยที่โซลูขันแต่ละอิดิชันมีชุดคอมโพเน้นต์เฉพาะที่เลือกได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีชุดคุณสมบัติและฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น เหมือนอย่างที่ระบุเอาไว้ในตารางด้านล่างนี้

ในหน้านี้

ระบบข่าวกรองธุรกิจและระบบทำรายงาน (Business Intelligence and Reporting)
ระบบบริหารการเงิน (Financial Management)
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management)
ระบบผลิต(Manufacturing)
ระบบบริหารโครงการ (Project Management)
ระบบบริหารการขาย การตลาด และบริการ (Sales, Marketing, and Service Management)
ระบบบริหารซับพลายเชน (Supply Chain Management)

 

Related Documents
Microsoft Dynamics NAV worldwide
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics
Products
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster
ระบบข่าวกรองธุรกิจและระบบทำรายงาน
(Business Intelligence and Reporting)

Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Business Analytics Base Functionality    
Business Analytics Advanced    

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบบริหารการเงิน (Financial Management)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Basic General Ledger (Includes 1 User) Arrow Arrow  
Basic XBRL Arrow Arrow  
Change Log Arrow Arrow  
Basic Fixed Assets Arrow Arrow  
Accounts Schedules Arrow Arrow  
Allocations Arrow Arrow  
Budgets Arrow Arrow  
Consolidation Arrow Arrow  
Bank Account Management Arrow Arrow  
Bank Reconciliation Arrow Arrow  
Check Writing Arrow Arrow  
Inter-company Postings Arrow Arrow  
Fixed Assets-Allocations Arrow Arrow  
Fixed Assets-Reclassification Arrow Arrow  
Responsibility Centers     arrow
Insurance     arrow
Maintenance     arrow
Multiple Currencies Arrow Arrow  

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Basic Human Resources Arrow Arrow  

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบผลิต (Manufacturing)
Download the Human Resource Management fact sheet (789KB XPS document**)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Production Orders   Arrow  
Production Bill of Materials   Arrow  
Basic Capacity Planning   Arrow  
Production Schedule   Arrow  
Version Management     arrow
Agile Manufacturing     arrow
Basic Supply Planning     arrow
Demand Forecasting     arrow
Machine Centers     arrow
Finite Loading     arrow

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบบริหารโครงการ (Project Management)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Basic Resources Arrow Arrow  
Capacity Management   Arrow arrow+
Multiple Costs   Arrow arrow+
Jobs   Arrow arrow+

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only + Business Essentials only (already included in Advanced Management).

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบบริหารการขาย การตลาด และบริการ (Sales, Marketing, and Service Management)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components
Campaign Management   Arrow  
Contact Classification   Arrow  
Contact Management Arrow Arrow  
Contact Search   Arrow  
Interaction/Document Management   Arrow  
Job Queue     arrow
Mail Logging for Microsoft Exchange   Arrow  
Microsoft Dynamics CRM Professional     arrow
Opportunity Management   Arrow  
Outlook Client Integration Arrow Arrow  
Planning and Dispatching     arrow
Service Contract Management     arrow
Service Item Management     arrow
Service Order Management     arrow
Service Price Management     arrow
Task Management Arrow Arrow  

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

ระบบบริหารซับพลายเชน (Supply Chain Management)
Feature Business Essentials Advanced Management Additional components

Basic Receivables

Arrow Arrow  

Sales Invoicing

Arrow Arrow  

Sales Order Management

Arrow Arrow  

Sales Invoice Discounts

Arrow Arrow  

Sales Line Discounting

Arrow Arrow  

Sales Line Pricing

Arrow Arrow  

Sales Tax

Arrow Arrow  

Basic Payables

Arrow Arrow  

Purchase Invoicing

Arrow Arrow  

Purchase Order Management

Arrow Arrow  

Purchase Invoice Discounts

Arrow Arrow  

Purchase Line Discounting

Arrow Arrow  

Purchase Line Pricing

Arrow Arrow  

Salespeople/Purchasers

Arrow Arrow  

Basic Inventory

Arrow Arrow  

Bills of Materials

Arrow Arrow  

Multiple Locations

Arrow Arrow  

Alternative Ship-To's

Arrow Arrow  

Shipping Agents

Arrow Arrow  

Alternative Vendors

Arrow Arrow  

Item Cross References

Arrow Arrow  

Item Charges

Arrow Arrow  

Analysis Reports

Arrow Arrow  

Item Budgets

Arrow Arrow  

Order Promising

  Arrow  

Sales Return Order Management

Arrow Arrow  

Calendars

  Arrow  

Campaign Pricing

  Arrow  

Requisition Management

Arrow Arrow  

Alternative Order Addresses

Arrow Arrow  

Purchase Return Order Management

Arrow Arrow  

Drop Shipments

Arrow Arrow  

Stockkeeping Units

Arrow Arrow  

Location Transfers

Arrow Arrow  

Item Substitutions

Arrow Arrow  

Nonstock Items

Arrow Arrow  

Item Tracking

Arrow Arrow  

Cycle Counting

  Arrow  

Bin

Arrow Arrow  

Standard Cost Worksheet

  Arrow  

Put Away

    arrow

Warehouse Receipt

    arrow

Pick

    arrow

Warehouse Shipment

    arrow

Warehouse Management Systems

    arrow

Internal Picks and Put Aways

    arrow

Bin Setup

    arrow

Demand Planner Power Base

    arrow

Demand Planner Collaborative

    arrow

หมายเหตุ: เพิ่ม Add-on component สำหรับ: Business Essentials and Advanced Management customers
Advanced Management customers only

กลับไปยังส่วนบนของหน้า


Microsoft