ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
ค้นหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์
Dynamics NAV Overview What's new in Dynamics NAV 2009 Product Demos Editions System Requirements
  Microsoft Dynamics NAV 2009

Microsoft Dynamics NAV 2009 ก็คือโซลูชันบริหารธุรกิจแบบครบวงจร ที่ช่วยให้ผู้คนทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว เพื่อรับมือกับโอกาสใหม่ๆและการเติบโตต่อไปในภายภาคหน้า โดยโซลูชันนี้เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีรูปแบบในการใช้งานแนวใหม่บวกกับนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น ผสานการทำงานกับแอพพลิเคชันหลากชนิดได้อย่างลงตัว และมีคุณสมบัติจัดทำรายงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แม้ว่าจะนำไปใช้กับอุตสาหกรรมหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะทางก็ตาม โซลูชัน Microsoft Dynamics NAV จะช่วยให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

เนื้อหาในหน้านี้

Microsoft Dynamics NAV ช่วยในการเน้นเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร
Microsoft Dynamics NAV ช่วยให้พนักงานทำงานของตนได้เป็นอย่างดี
Microsoft Dynamics NAV ช่วยวิเคราะห์ สื่อสาร และรองรับการทำงานร่วมกัน
Microsoft Dynamics NAV ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและเติบโตต่อไป
Related Documents
Microsoft Dynamics NAV worldwide
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics
Products
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics GP
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Retail Management System
Microsoft Forecaster

Microsoft Dynamics NAV ช่วยในการเน้นเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร

Microsoft Dynamics NAV ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนให้ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจทั้งหมดภายในบริษัทของคุณให้มีความเรียบง่ายและกลายเป็นขั้นตอนอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ โซลูชันนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของระบบการเงิน ระบบซับพลายเชน และระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าจากทั่วทั้งองค์กรของคุณมาเก็บเอาไว้ที่ดาตาเบสกลาง พนักงานของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้งานอิดิชันและคุณสมบัติต่างๆของ Microsoft Dynamics NAV 2009 ได้ที่นี่

กลับไปยังส่วนบนของหน้า


Microsoft Dynamics NAV ช่วยให้พนักงานทำงานของตนได้เป็นอย่างดี

Microsoft Dynamics NAV 2009 พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ผลการวิจัยจากการทำงานจริงของพนักงานผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้โซลูชันนี้จึงมีรูปแบบการทำงานที่เรียนรู้ได้โดยง่าย ซึ่งมีหน้าตาและรูปแบบการทำงานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ชนิดอื่นๆของไมโครซอฟท์ รูปแบบการทำงานแนวใหม่ประกอบด้วยระบบแสดงผลแบบ Role Centers ที่ช่วยให้พนักงานมีข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับจัดการกับงานเฉพาะแต่ละชิ้นของตนเองโดยตรง

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 มี Role Centers สำเร็จรูป 21 ชนิด เพื่อรองรับการทำงานสำคัญของพนักงานในแผนกต่างๆ (ตั้งแต่ผู้ที่จัดการคำสั่งซื้อไปจนถึงพนักงานในโรงงาน) จะสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของตนเอง
 • ช่วยให้มีโซลูชันที่สนองตอบต่อความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้อย่างแท้จริง รับทราบรายละเอียดของงานที่ตนเองทำอยู่ทั้งหมด รวมทั้งยังมีความสามารถในการสร้างเมนูส่วนตัวขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานเฉพาะตัวได้ด้วย
 • พนักงานไม่จำเป็นต้องออกจาก Role Centers เพื่อสลับการใช้แอพพลิเคชันจำนวนมากอีกต่อไป แต่พนักงานสามารถใช้โปรแกรมต่างๆของ Microsoft Office ที่ใช้อยู่เป็นประจำตัว อาทิ Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word และอื่นๆอีกมากได้ทันทีปรับแต่งโซลูชั่นให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของธุรกิจ ไม่ใช่ปรับให้สอดคล้องกับโซลูชั่น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสามารถนำเอาโซลูชันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าตาและทำงานเหมือนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอื่นๆของไมโครซอฟท์นั่นเอง
 • สามารถปรับแต่ง Role Centers ได้โดยง่าย เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบเฉพาะสำหรับบริษัทหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทางของคุณเอง

คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
อธิบายภาพ: Role Centers ใน Microsoft Dynamics NAV
ช่วยให้พนักงานศึกษารายละเอียดของข้อมูลและงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของตนโดยเฉพาะ

 

Role Center ที่คุณเห็นอยู่นี้ช่วยให้ผู้จัดการแผนกบัญชีมองเห็นขอบเขตของงาน ข้อมูล และรายงานต่างๆอย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียว ซึ่งประกอบด้วย

 • แผนภูมิบัญชีต่างๆ ข้อมูลงบประมาณ รายการบัญชีในธนาคาร และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ลูกค้า ผู้ค้า และรายการสินค้า
 • รายการขายและการสั่งซื้อ ที่อนุมัติแล้วหรือรอการอนุมัติอยู่
 • ใบเรียกเก็บเงินค้างชำระ และบันทึกเครดิตการขาย
 • ใบเรียกเก็บเงินการสั่งซื้อที่ถึงกำหนดชำระ และบันทึกการชำระเงิน
 • ใบเสร็จเงินสดและบันทึกการชำระเงิน
 • รายการเอกสารที่ส่งไปแล้

กลับไปยังส่วนบนของหน้า

Microsoft Dynamics NAV ช่วยวิเคราะห์ สื่อสาร และรองรับการทำงานร่วมกัน

ช่วยให้องค์กรของคุณทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งตัดสินใจได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล และขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน

 • เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบได้ในทันทีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกแง่มุมได้โดยง่าย อาทิเช่นการทำรายการข้อมูลแต่ละรายการ ดรรชนีชี้วัดผลงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ แนวโน้มและโอกาสในการเติบโตเป็นต้น
 • ช่วยให้พนักงานแต่ละคน มีระบบทำรายงานที่ให้บริการตนเองและมีคุณสมบัติระบบข่าวกรองธุรกิจที่ทำให้พนักงานขอความช่วยเหลือเรื่องรายงานและข้อมูลจากแผนกไอทีลดลง
 • สร้างรายงานรูปแบบเฉพาะโดยอัตโนมัติ โดยใช้ Report Designer ซึ่งเป็นเครื่องมือคิวรีในตัวและเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน Microsoft SQL Server Reporting Services หรือเอกซ์พอร์ทข้อมูลไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นๆที่ผู้ใช้คุ้นเคยเพื่อทำการวิเคราะห์ในแง่มุมอื่นๆ หรือเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกก็ได้
 • เข้าใจการดำเนินงานทางธุรกิจได้เร็วขึ้น และขยายขอบเขตคุณค่าของข้อมูลจากธุรกิจโดยการนำเอา Microsoft Dynamics NAV ไปทำงานร่วมกับ SQL Server Reporting Services และ SQL Server Analysis Services
 • ปลดปล่อยศักยภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การลงทุนทางเทคโนโลยีก่อประโยชน์สูงสุด ผ่านการผสานการทำงานกับระบบ Microsoft Office อาทิ Excel, Windows SharePoint Services และ Microsoft Office PerformancePoint Server
 • เข้าถึงข้อมูล รายงาน และเครื่องมือรองรับการทำงานร่วมกันได้ในทันทีผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ Employee Portal ใน Microsoft Dynamics NAV ซึ่งเป็นเว็บอินเทอร์เฟซที่สร้างขึ้นบน Windows SharePoint ได้โดยที่ไม่ต้องเซ็ตอัพบัญชีชื่อผู้ใช้ใหม่ และไม่จำเป็นต้องอบรมผู้ใช้ให้รู้จักวิธีการใช้ Microsoft Dynamics NAV แต่อย่างใด

คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
อธิบายภาพ: ผสานการทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างกลมกลืน
ช่วยให้คุณสามารถเอกซ์พอร์ทข้อมูลของ Microsoft Dynamics NAV ไปยัง Excel ได้โดยง่ายเพื่อวิเคราะห์และทำรายงานต่อไป

กลับไปยังส่วนบนของหน้า


Microsoft Dynamics NAV ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและเติบโตต่อไป

สามารถสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องไปขัดขวางการดำเนินงานปกติและไม่ต้องยุ่งกับงบด้านไอที แถมยังช่วยให้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านไอทีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

 • โครงสร้าง 3 ระดับและเว็บเซอร์วิสที่มีประสิทธิภาพสูงของ Microsoft .NET Foundation ช่วยทำให้ผสาน Microsoft Dynamics NAV กับระบบที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันง่ายขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับแอพพลิเคชันอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาฟังก์ชันส่วนต่อขยายได้ด้วย
 • ขยายการดำเนินธุรกิจของคุณไปสู่ระดับนานาชาติ เนื่องจากระบบที่คุณเซ็ตอัพขึ้นมาสามารถรองรับสกุลเงินตราต่างๆได้เป็นจำนวนมาก บวกกับภาษาต่างๆถึง 30 ภาษา
 • มีระบบรองรับการทำงานกับซับพลายเชนอัตโนมัติและมีระบบแลกเปลี่ยนเอกสารกับคู่ค้าโดยใช้ Microsoft BizTalk Server และระบบ Microsoft Office
 • เลือกแพกเก็จโซลูชันที่คุณต้องการในวันนี้ โดยมีออปช่นการซื้อลิขสิทธิ์ที่ยืดหยุ่น จากนั้นค่อยๆเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆลงไปทีหลังได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตกว่าเดิม
 • ได้รับประโยชน์จากบริการผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft Certified Partner คู่ค้าเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตั้งโซลูชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งช่วยให้บริษัทของคุณได้ประโยชน์จากชุมชนที่มีการพัฒนาโซลูชันเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งโซลูชันเสริมอื่นๆด้วย
 • มั่นใจว่าการติดตั้งใช้งานโซลูชันมีประสิทธิภาพและทำงานคงที่สม่ำเสมอ โดยใช้ Rapid Implementation Methodology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Dynamics Sure Step ที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานระดับโลกและชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ขั้นตอนการติดตั้งและอัพเกรดระบบทำได้ง่ายขึ้น

คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
อธิบายภาพ: โครงสร้างของ Microsoft Dynamics NAV 2009

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างชั้นยอด

 • Microsoft Dynamics NAV Client Tier มี Role Tailored ในตัว เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลและขั้นตอนการทำงานต่างๆ
 • Microsoft Dynamics NAV Server Tier ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานบน SQL Server โดยที่ SQL Server ก็คือแพลตฟอร์มดาตาเบสที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุดในตลาด

กลับไปยังส่วนบนของหน้าMicrosoft