ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เวลาโดยประมาณ:
2-3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดเบื้องต้น:
ไม่มี

คำอธิบาย:
คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราในช่วงศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่เสียงดนตรีและภาพถ่ายไปจนถึงบริการธนาคารและการสื่อสาร...

รายละเอียด
เวลาโดยประมาณ:
2-3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดเบื้องต้น:
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย:
อินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น รวมถึงข้อมูล และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก หลักสูตรนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต...

รายละเอียด
เวลาโดยประมาณ:
2-3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดเบื้องต้น:
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย:
ในปัจจุบันโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้นั้นมีอยู่นับร้อยๆ โปรแกรม หลักสูตรนี้จะศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของงาน...

รายละเอียด
เวลาโดยประมาณ:
2-3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดเบื้องต้น:
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย:
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณทราบวิธี หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจใน...

รายละเอียด
เวลาโดยประมาณ:
30-60 นาที

ข้อกำหนดเบื้องต้น:
หลักสูตร Digital Literacy ทั้งห้าหลักสูตร หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย:
การทดสอบเพื่อรับใบรับรอง Digital Literacy ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ...

รายละเอียด