ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

Last update: 14 September 2004

Microsoft’s Vision for Education

ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่การศึกษามิใช่เพียงแค่ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น ที่ไมโครซอฟท์เรามีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาโดยเริ่มจากการเรียนรู้

 - ในปี 2002 ได้ใช้งบประมาณกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการวิจัยและพัฒนา
 -
สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาทั่วโลก
 -
สร้างสรรค์โซลูชันด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 1975

ความตั้งใจจริงด้านการศึกษาของเราได้รังสรรค์ออกมาในหลากหลายรูปแบบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้ก่อกำเนิดมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯในเรื่องการเรียนรู้

สร้างความเชื่อมต่อ(Making Connections)
การเชื่อมต่อมีความสำคัญมากกว่าการต่อสายเคเบิล เราเข้าใจถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนและเชื่อว่าการเชื่อมต่อองค์ประกอบของการเรียนรู้ต่างๆ เช่นผู้บริหารการศึกษา นักเรียน ระบบและทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกันจะสามารถพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ได้อย่างมากมาย

กำจัดอุปสรรค (Removing Limitations)
ถ้าเปรียบการเรียนรู้เป็นพระเอกแล้วข้อจำกัดและอุปสรรคก็คือเหล่าผู้ร้ายนั่นเอง เราได้ทำงานร่วมกันกับนักการศึกษาทั่วโลกในทุกระดับเพื่อที่จะกำจัดข้อจำกัดทางการเรียนรู้และแทนที่ด้วยความเป็นไปได้  ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาหรือจะเป็นวิชาชีวเคมีในหลักสูตรมหาบัณฑิตก็ตามเราเชื่อมั่นว่าการกำจัดข้อจำกัดของสถานที่และเวลาในการเรียนรู้โดยปลดพันธนาการของโรงเรียนจากอุปสรรคต่างๆโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมแห่งการเรียนรู้

สร้างสรรค์โอกาส (Creating Opportunities)
เทคโนโลยีช่วยรังสรรค์โลกของเราด้วยความคิดใหม่ๆ ในปี
2002 การลงทุนด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีมูลค่าถึง 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนั่นไม่ใช่เป็นการลงทุนเพื่อการใช้เทคโนโลยีแต่เป็นการลงทุนเพื่อโอกาสที่เทคโนโลยีสร้างให้ ทั้งนี้ด้วยการศึกษาวิจัย ความคิดริเริ่ม พันธมิตร ทุนการศึกษาวิจัย และด้วยเทคโนโลยีเอง เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาในวันนี้จะช่วยนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในอนาคต

ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่การศึกษา และต่อเนื่องด้วยทุกโซลูชันที่เราพัฒนา ทุกๆชั่วโมงของการวิจัยที่เราทุ่มเท ทุกๆทุนที่เรามอบให้แก่สังคม คณาจารย์ทุกท่านที่เราฝึกอบรมและสนับสนุน นักเรียนทุกคนที่เราช่วยให้ถึงฝัน ไปจนถึงทุกๆบรรทัดของโปรแกรมที่เราเขียน และมันจะไม่มีวันหยุดลง

 

New Page 2

Microsoft