ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
2 ธันวาคม 2552
Microsoft Innovation Days
27 พฤศจิกายน 2552
xRM การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
แบบไร้ขอบเขต
4 มิถุนายน 2552
Microsoft Solutions Summit
9 เมษายน 2552
Microsoft Dynamics - A Profitable Call Center Solution
27 มีนาคม 2552
Microsoft TechNet/MSDN How to be the great IT Hero in economic downturn?
26 มีนาคม 2552
Microsoft Manufacturing Solution Day
19-21 มีนาคม 2552
Microsoft Government CIO Conference 2009 -Turning Point in Crisis พลิกวิกฤติด้วยไอที
18 มีนาคม 2552
Microsoft Innovation Days
12 มีนาคม 2552
Microsoft Business Intelligence Forum 2009
24 ธันวาคม 2551
งาน Microsoft Partner Day -
SharePoint Development and .NET Framework 3.5 SP1
4 พฤศจิกายน 2551
งาน Microsoft Innovation Days
25 กันยายน 2551
งาน Microsoft TechNet/MSDN - Intelligence Step to Success
13 กุมภาพันธ์ 2551
งาน Software Architecture Forum
30 ตุลาคม 2550
งาน Microsoft Solutions Summit 2007: Solutions Ready, People Ready
24 ตุลาคม 2550
งาน IT Security Crime Act
26 กันยายน 2550
งาน MSDN Thai Remix 2007
5 มิถุนายน 2550
งาน Software Development Life Cycle Management for Enterprise
22 พฤษภาคม 2550
งาน MSDN – Better Web Experience
22 กุมภาพันธ์ 2550
งาน Ready For A New Day for IT Pros and Developers
25 ตุลาคม 2549
งาน Dynamics Solution Summit 2006