ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
download
  Software Development Life Cycle Management for Enterprise 5 มิถุนายน 2550  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

      ไมโครซอฟท์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ Software Park, มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  Avanade, Reuters Software, Optimus Soft, and Serena Software ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้ ประสพการณ์ และ Best Practices ในเรื่องการบริหารจัดการ Software Development Life Cycle ให้แก่ลูกค้า 215 ท่านจาก 95 บริษัท เพื่อนำกลับไปพัฒนา ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ในขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพิ่มคุณภาพของซอฟท์แวร์ และ ลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ของไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทย หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย