ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Business Intelligence Forum 2009 12 มีนาคม 2552  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Business Intelligence Forum 2009


       บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้องค์กรในประเทศไทย ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการจัดการกับข้อมูล เปลี่ยนให้เป็นข่าวสารและองค์ความรู้ที่สะสมไว้ในองค์กร โดยมุ่งหวังให้ บุคลากร ซึ่งเป็น ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร ได้รับประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้เหล่านั้น จึงได้จัดงานสัมมนา Business Intelligence Forum ขึ้นเป็นประจำทุกปี

Enterprise Business Intelligence
Pramoul Nurach Sairung Inlert
Microsoft Consulting Services
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Office Business Applications (OBA) with BI
คุณนเรนทร์ ชุติจิรวงศ์
Product Marketing Manager – Developer Tools
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Performance Management
Somphol Weswibul
Solution Specialist – Application Platform
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Business Intelligence "Do it now"
คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย