ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Partner Day
SharePoint Development and .NET Framework 3.5 SP1
24 ธันวาคม 2551  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 
เอกสารและวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน Microsoft Partner Day เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี SharePoint และ .NET Framework 3.5 SP1

Introduction to SharePoint for .NET Developer
Banpote Ryan
Solution Architect (Microsoft Consult)
CDG Microsystems

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
.NET 3.5 SP1
Pongsakorn Poosankam
ISV Developer Evangelist
Microsoft Thailand

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย