ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Innovation Days 18 มีนาคม 2552  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft Innovation Days


       เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2552 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน Microsoft Innovation Day เพื่อก้าวสู่อนาคตของการพัฒนาซอฟต์แวร์

Windows Azure: The Next Platform on the Cloud
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Windows Azure: The Next Platform on the Cloud
โดย คุณเอกราช คงสว่างวงศา
Software Industry Development Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
สร้างซอฟต์แวร์โซลูชันบน Microsoft Dynamics
โดย คุณฟูเกียรติ จุลนวล
Partner Technology Specialist - Microsoft Dynamics
Microsoft (Thailand) Limited

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Microsoft Expression Studio: เครื่องมือสำหรับการสร้างแอพลิเคชันยุคใหม่
โดย คุณจิรวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์
Software Architect
Innovative Concepts Co., Ltd.

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย