ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Innovation Days 2 ธันวาคม 2552  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft Innovation Days


       เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2552 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน Microsoft Innovation Day เพื่อก้าวสู่อนาคตของการพัฒนาซอฟต์แวร์

Welcome and Keynote
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Differentiate Your Solutions with Microsoft Experience Platform
โดย Mr. Todd Kepus
Partner Lead, Microsoft Asia Pacific

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Basic Microsoft Licensing for ISVs
โดย คุณ เอกราช คงสว่างวงศา
Software Industry Development Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Taking Advantage of Microsoft SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Platform
โดย คุณ จุลเดช อร่ามศรี
วิทยากรผู้ชำนาญด้าน SQL Server
The Enterprise Resources Training Co., Ltd

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย