ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Innovation Days 4 พฤศจิกายน 2551  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft Innovation Days


       เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน Microsoft Innovation Day เพื่อก้าวสู่อนาคตของการพัฒนาซอฟต์แวร์

Turn Innovations to Profitability
โดย คุณศิริพร พัชรวัฒน์
Developer & Platform Strategy Director
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
ลดต้นทุนด้วยการสร้างโซลูชั่นบน Microsoft Office System 2007
โดย คุณเอกราช คงสว่างวงศา
Software Industry Development Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Microsoft Office System 2007 กับการใช้งานในชีวิตจริง
โดย คุณวิธาน ฉั่วเจริญศิริ
VP of Professional Services
Indigy Company Limited

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
เพิ่มผลกำไรของท่านบน Microsoft Platform
โดย คุณเอกราช คงสว่างวงศา
Software Industry Development Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย