ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Manufacturing Solution Day 26 มีนาคม 2552  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft Manufacturing Solution Day


       เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2552 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทพันธมิตร มีความภูมิใจเสนอซอฟต์แวร์โซลูชัน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของการบริหารจัดการด้านการผลิต โดยมีผู้ร่วมรับฟัง จากผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญ และรับฟังการนำเสนอซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆ ทั้งยังได้รับฟังข้อคิดต่างๆ เพื่อให้ท่านพร้อมเผชิญกับสถานการณ์วันนี้ได้อย่างมั่นคง

Manufacturing Point of View :
How successful manufacturer leverage best practices around the world

โดย Mr. Georg Reindl
Manufacturing Industry Director, Microsoft International
(การบรรยายในช่วงนี้เป็นภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย    ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Microsoft Unified Communication สำหรับกลุ่มธุรกิจ Manufacturing
โดย คุณสมิทธิ์ มั่งมีตระกูล
Solution Sales Professional
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Protect Your Server and Client with Microsoft Forefront Security
โดย คุณสุประพัทธ์ เตชอนันต์ทรัพย์
Technology Specialist Professional – Security Solution
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
โซลูชั่น ERP ด้วย Microsoft Dynamics: โซลูชั่นครบวงจรสำหรับกลุ่มธุรกิจการผลิต
โดย คุณฟูเกียรติ จุลนวล
Partner Technology Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Automate Your Process to Stay Ahead of competition
ปรับเปลี่ยนขบวนการผลิต เพื่อชัยชนะทางธุรกิจ

โดย Tectura Thailand Co., Ltd.
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ด้วย Microsoft Dynamics CRM
โดย คุณกิตติศักดิ์ วัฒนศิริสุข
CRM Solution Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย