ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Software Architect Forum 13 กุมภาพันธ์ 2551  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft Software Architect Forum

       เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ได้จัดงาน Microsoft Software Architect Forum ขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้และกรณีศึกษา นำองค์กรไปสู่การพัฒนาด้าน Software Architecture และกระบวนการพัฒนา Software ทั้งด้านประสิทธิผล และคุณภาพของ Software ลดทั้งต้นทุนและเวลา โดยมี ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ (Director of OKMD) กล่าวถึงสถานะการณ์ Software Architecture ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ อุตสาหกรรม Software

       อีกจุดเด่นของงานอยู่ที่ Aaron Tan Dani (Chairman of IASA APAC) ที่นำสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้าน IASA คือ Yap Ke Lip (Deputy President of IASA Malaysia) และ Smith Suksmith (Director of CCP) เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน Software Architecture

       ร่วมด้วย Technical Specialists จากไมโครซอฟท์และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมแบ่งปันในส่วนของ "S+S Software Architecture" และ "Value-up Software Development with ALM Solutions" ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

Software Architect and its impact to Thai Software Industry and Businesses
โดย Dr. Rom Hirunpruk, Director,
The Office of Knowledge Management and Development


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Establishing IT Architecture as a Profession
โดย Yap Ke Lip, Deputy President, IASA Malaysia 

ชมวีดีโอ

Benefits of Value-Up Software Development Approach
โดย คุณสงวน ธรรมโรจน์สกุล, Software Architect
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Track 1 - Software + Service in
Software Architecture
Track 2- Value-Up Software Development with ALM Solutions
Software + Services Architecture 
Strategy

Aaron Tan Dani, Chairman
IASA Asia Pacific


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ
Value-Up from Requirement to
Architecture Design

คุณจุลเดช อร่ามศรี,
Technology Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

Anatomy of a S+S Line of
Business Application

Rames Gantanant, General Manager
Puumsoft Company Limited


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ
Effective Techniques for
Software Project Management

Sutee Satanasathaporn, Director
ISEM Co., Ltd.


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ

User Experience for Architects
Smith Suksmith, Director
Office of Computer Clustering Promotion (CCP)

ชมวีดีโอ
Enhance Software Quality with
Value-up Testing

คุณจิระวัฒต์  ผดุงกิจจานนท์, MIC Architect
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย | ชมวีดีโอ