ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft Solutions Summit 2007: Solutions Ready, People Ready 30 ตุลาคม 2550  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Infrastructure Optimization Solutions
โซลูชั่น ที่ช่วยในการจัดการด้านการบริหารเครือข่ายและความปลอดภัย


Microsoft Dynamics Business Solutions
โซลูชั่นทางด้านการจัดการธุรกิจทั้งในเรื่องของการเงิน ซัพพลายเชน และลูกค้าสัมพันธ์


Business Intelligence and Reporting System Solutions โซลูชั่นที่ช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร


Communications and Collaborations Solutions
โซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันในองค์กร