ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft TechNet/MSDN - Intelligence Step to Success 25 กันยายน 2551  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft TechNet/MSDN - Intelligence Step to Success

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดตัว SQL Server 2008 รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 3 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ Windows Small Business Server 2008 , Microsoft Windows Essential Business Server 2008 และ Windows Compute Cluster Server 2008 อีกด้วย

ขวัญใจไอทีงาน TechNet/MSDNดาวน์โหลด VDO

ดาวน์โหลด VDO
IT Professional session Developer session
What's New In Microsoft SQL 2008 
Khun Chulladej Aramsri,
Technology Specialist
Microsoft (Thailand) Limited


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
SQL Server Data Services
Khun Sanguan Thammarojsakul,
Developer Evangelist
Microsoft (Thailand) Limited

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Hyper-V in Windows Server 2008
and Green IT

Microsoft (Thailand) Limitedดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Developing Office Business Application
with Visual Studio 2008
and SQL Server 2008

Khun Chalermvong Vijitpiyakul, MVP

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Technical Overview of WSS / Office SharePoint 2007
Khun Smith Mangmeetakun,
Solution Specialist
Microsoft (Thailand) Limited

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
Hosting and Streaming RIAs with Silverlight Streaming by Windows Live
Khun Jirawat Padungkijjanont, MVPดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Deploying Windows Vista Service Pack 1
Khun Suttipan Passorn,
www.thaiadmin.org
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
What’s new in SQL Server 2008 for Developers
Khun Chulladej Aramsri,
Technology Specialist
Microsoft (Thailand) Limited


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย